WSTĘPNY PROGRAM XII SESJI ZIMOWEJ SZKOŁY LEŚNEJ PRZY IBL

WPŁYW ZMIAN KLIMATU NA ŚRODOWISKO LEŚNE"

10-12 marca 2020 r.

 

Sesja otwierająca

 1. Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty leśnictwa
 2. Klimat i hydrologia vs las - globalne zmiany, lokalne problemy
 3. Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych a zmiany klimatyczne
 4. Wpływ klimatu i jego zmian na produktywność lasów
 5. Zmiany klimatu - mit czy rzeczywistość

 

Blok I: Ochrona lasu

 1. Skala oraz możliwości przeciwdziałania zjawisku zamierania lasów w Polsce w kontekście zmian klimatu
 2. Wpływ zmian klimatu na zagrożenia lasów przez szkodliwe owady
 3. Wpływ klimatu na grzyby mykoryzowe, patogeny i zdrowotność drzew leśnych
 4. Pożary a zmiany klimatu
 5. Wpływ zmian klimatycznych na zagrożenie występowania chorób wśród zwierzyny
 6. Populacje zwierząt a zmiany klimatu

 

Blok II: Hodowla lasu

 1. Ocena zasobów leśnych i zdolności lasów w Europie do łagodzenia skutków zmian klimatycznych
 2. Zmiany zasięgów występowania gatunków drzew w lasach Polski - komponowanie składów gatunkowych upraw
 3. Rola cięć pielęgnacyjnych w kształtowaniu odporności i stabilności drzewostanów
 4. Możliwości generatywnej reprodukcji roślin w zmieniającym się klimacie
 5. Potrzeba nowych strategii hodowlanych w obliczu zmieniającego się klimatu
 6. Model składu gatunkowego drzewostanu

 

Blok III: Urządzanie lasu

 1. Sekwestracja węgla drzewostanu sosnowego w ujęciu chronosekwencyjnym
 2. Odnowienia poklęskowe a wymiana węgla, wody i energii - wnioski dla praktyki leśnej (na przykładzie powierzchni po wiatrołomach w Borach Tucholskich)
 3. Wyzwania planowania urządzeniowego w PGL LP wobec zmian klimatu
 4. Zmiana produkcyjności lasu
 5. Wiek rębności w kontekście stabilności drzewostanu

 

Blok IV: Gospodarka wodna

 1. Plan gospodarowania wodami w kontekście zmian klimatu
 2. Problemy suszy glebowej w lasach
 3. Sterowanie populacją bobra w lesie w kontekście zarządzania wodą
 4. Wpływ zmian klimatu na mokradła leśne i możliwości ich ochrony

 

Blok V: Zarządzanie lasami

 1. Wyzwania gospodarki leśnej w okresie intensywnych zmian klimatu (oczekiwania NGO)
 2. Oczekiwania przemysłu drzewnego co do wielkości podaży drewna
 3. Prawo (fundusz klimatu, bariery PZP, ubezpieczenie finansowe lasów)
 4. Koszty zmian klimatu vs gospodarka leśna
 5. Wizerunek lasów w kontekście zmian zachodzących w lasach - wyzwania
 6. Działania LP w zakresie edukacji i udostępniania lasów, podejmowane na rzecz walki ze skutkami zmian klimatu