Program XI Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

pt. „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie"

Sękocin Stary, 12-14 marca 2019 r.

 

DZIEŃ 1 (wtorek, 12 marca 2019 r.)

09.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

             

Sesja otwierająca

11.00 – 11.10

Powitanie: Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa

11.10 – 11.30 Wystąpienia inauguracyjne – Ministerstwo Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
11.30 – 12.00 Globalna mapa biomasy leśnej dla 2010 r. – osiągnięcia i problemy ( Maurizio Santoro i zespół projektu GlobBiomass – GAMMA Remote Sensing Research and Consulting Ltd., Szwajcaria)
12.00 – 12.30 Efekt nawożenia CO2: potencjał wiązania węgla przez roślinność leśną ( Julia Maschler, Thomas W. Crowther Wyższa Szkoła Techniczna w Zurychu, Szwajcaria)
12.30 – 13.20 Obiad

             

Blok I: Inwentaryzacja zasobów leśnych

13.20 – 13.50 Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji zasobów leśnych – perspektywa skandynawska ( Erik Næsset – Norweski Uniwersytet Przyrodniczy – NMBU, Norwegia)
13.50 – 14.20 Mapy zasięgu i typów lasów jako efekty wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu w Szwajcarii ( Lars T. Waser – Federalny Instytut Badawczy Lasu, Śniegu i Krajobrazu, Szwajcaria)
14.20 – 14.50 Całościowe prognozy przestrzenne zapasu drewna na pniu we Włoszech na podstawie danych z powierzchni wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu i pomiarów teledetekcyjnych ( Gherardo Chirici, Francesca Giannetti – Uniwersytet Florencki, Włochy, Ronald E. McRoberts – Służba Leśna Stanów Zjednoczonych, Davide Travaglini, Matteo Pecchi – Uniwersytet Florencki, Włochy, Fabio Maselli, Marta Chiesi – Instytut Biometeorologii Krajowej Rady ds. Badań Naukowych (CNR-IBIMET), Włochy, Piermaria Corona – Centrum Badawcze Leśnictwa i Drewna, Włochy)
14.50 – 15.10

Inwentaryzacja zasobów leśnych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych w Polsce − REMBIOFOR ( Krzysztof Stereńczak, Karolina Parkitna , Grzegorz Krok, Łukasz Jełowicki, Marek Lisańczuk, Michał Laszkowski, Piotr Rysiak, Krzysztof Mitelsztedt, Martyna Wietecha, Piotr Mroczek – Instytut Badawczy Leśnictwa, Stanisław Miścicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

15.10 – 15.30 Modelowanie produkcyjności lasu z wykorzystaniem lotniczych danych teledetekcyjnych – możliwości zastosowania w praktyce urządzania lasu i wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu ( Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Bożydar Neroj – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
15.30 – 15.50 Możliwości geomatyki a wymagania „Instrukcji urządzania lasu" – przyszłość metod teledetekcyjnych w inwentaryzacji zasobów leśnych ( Marek Ksepko – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Łukasz Kolendo – Politechnika Białostocka, Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa, Stanisław Miścicki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
15.50 – 16.10 Dyskusja
16.10 – 16.30 Przerwa na kawę

             

Blok IIa: Monitorowanie stanu lasu

16.30 – 17.00 Monitorowanie zaburzeń w europejskich lasach na podstawie danych satelitarnych i sposoby wdrażania systemów monitorowania na poziomie kraju w czasie niemal rzeczywistym i w ujęciu rocznym – wyniki projektu DIABOLO ( Matthias Dees, Pawan Datta – Universytet we Fryburgu, Niemcy, Heinz Gallaun, Ursula Schmitt, Mathias Schardt – Joanneum Research, Austria, Nikos Koutsias, Anastasia Krina, Magdalini Pleniou, Anastasia Karamitsou – Uniwersytet Patraski, Grecja, Eric Breton, Marjorie Robert – IGN-Espace, Francja, Svein Solberg, Osama Yousif, Johannes May, Vahid Akbari – Norweski Instytut Badan nad Bioekonomią, NIBIO, Norwegia, Oleh Chaskovskyy, Serhii Havryliuk – Natrodowy Uniwersytet Leśnictwa Ukrainy, Ukraina, Dragan Borota, Damjan Pantić – Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
17.00 – 17.20

Monitorowanie Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych ( Krzysztof Stereńczak, Bartłomiej Kraszewski, Miłosz Mielcarek, Agnieszka Kamińska, Maciej Lisiewicz, Aneta Modzelewska, Rafał Sadkowski, Małgorzata Białczak, Żaneta Piasecka Instytut Badawczy Leśnictwa)

17.20 – 17.40 Praktyczne aspekty wykorzystania teledetekcji w szacowaniu wielkoobszarowych szkód na terenach leśnych ( Krzysztof Majsterkiewicz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach)
17.40 – 18.10 Dyskusja
   
19.00 Uroczysta kolacja

             

DZIEŃ 2 (środa, 13 marca 2019 r.)

09.00 – 10.30 Prezentacja technologii geomatycznych (Budynek B)
10.30 – 10.50 Przerwa na kawę

               

Blok IIb: Monitorowanie stanu lasu

10.50 – 11.10Wykorzystanie teledetekcji w ocenie wielkości uszkodzeń drzewostanów na przykładzie nawałnicy z 2017 roku ( Piotr Wężyk, Paweł Hawryło , Karolina Zięba-Kulawik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
11.10 – 11.30 Szacowanie szkód w drzewostanach po huraganie w 2017 roku ( Leszek Rząsa, Wojciech Czajka, Marcin Leszczyński, Krzysztof Majsterkiewicz, Wojciech Pardus, Agnieszka Ramion-Harkawik, Emilia Wiśniewska – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe)

             

Blok III: Różnorodność biologiczna w lasach

11.30 – 12.00 Ocena leśnej różnorodności biologicznej i cech funkcjonalnych w oparciu o dane teledetekcyjne ( David Coomes – Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania)
12.00 – 12.30

Najnowsze osiągnięcia w zakresie kartowania składu gatunkowego drzew przy wykorzystaniu teledetekcji ( Fabian Ewald Fassnacht – Instytut Geografii i Geoekologii, Instytut Technologii w Karlsruhe, Niemcy)

12.30 – 12.50 Narzędzia geomatyczne w monitoringu zwierząt ( Antoni Łabaj – SmallGIS, Henryk Okarma – Instytut Ochrony Przyrody PAN)
12.50 – 13.10 Samoloty bezzałogowe i termografia jako narzędzia inwentaryzacji zwierzyny ( Julia Witczuk, Stanisław Pagacz – Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Anna Zmarz – Uniwersytet Warszawski, Maciej Cypel, Katarzyna Szyc, Bogusław Borusiewicz – Taxus SI)
13.10 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.20 Obiad

             

Blok IV: Ochrona przeciwpożarowa w lasach

14.20 – 14.50 Teledetekcja w ochronie przeciwpożarowej lasu ( Eugen Ponomarev – Instytut Lasu im. Sukaczewa Syberyjskiej Filii Rosyjskiej Akademii Nauk, Federalne Centrum Badawcze «Krasnoyarsk Science Center SB RAS»; Syberyjski Uniwersytet Federalny, Rosja)
14.50 – 15.10 Smoke Detection − nowoczesny system wykrywania pożarów ( Artur Matuszczak – Taxus IT)
15.10 – 15.30 Możliwość wykorzystania metod teledetekcyjnych w klasyfikacji zagrożenia pożarowego lasu i modelowaniu ilości palnej biomasy ( Mirosław Kwiatkowski, Bartłomiej Kołakowski – Instytut Badawczy Leśnictwa, Edyta Woźniak – Centrum Badań Kosmicznych PAN)
15.30 – 15.50 Geoinformatyczne narzędzia wspomagające planowanie i organizowanie działań ratowniczych w lasach ( Arkadiusz Kaniak – Komenda Miejska PSP w Zielonej Górze, Paweł Wcisło – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Ryszard Szczygieł – Instytut Badawczy Leśnictwa)
15.50 – 16.10 Analiza przestrzenna rozkładu natężenia pola radiowego w lasach ( Jan Kaczmarowski – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Henryk Parapura , Jakub KwiecieńInstytut Łączności – PIB)
16.10 – 16.30 Dyskusja
16.30 – 16.50 Przerwa na kawę

             

Blok Va: Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu lasem

16.50 – 17.10 Modelowanie wzrostu lasu z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych ( Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
17.10 – 17.30 Integracja informacji i prognozowanie rozwoju zasobów leśnych wszystkich form własności ( Andrzej Talarczyk , Stanisław Zajączkowski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej)
17.30 – 17.50 Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami leśnymi RDLP w Warszawie ( Bartłomiej Janus – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie)
17.50 – 18.20 Dyskusja

             

DZIEŃ 3 (czwartek, 14 marca 2019 r.)

Blok Vb: Wykorzystanie informacji przestrzennej w zarządzaniu lasem

09.00 – 09.20 Wykorzystanie danych radarowych w szacowaniu wielkości biomasy drzewnej w Polsce ( Agata Hościło, Anna Lewandowska, Dariusz Ziółkowski – Instytut Geodezji i Kartografii, Krzysztof Stereńczak, Marek Lisańczuk – Instytut Badawczy Leśnictwa)
09.20 – 09.40 Geoinformacja o lasach w skali kraju z pomiarów naziemnych. Baza danych WISL wykorzystanie informacji poza standardowymi raportami ( Bożydar Neroj – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
09.40 – 10.00 Klasyfikacja obszarów dostępnych pod mechaniczne pozyskanie drewna oraz prognozowanie potoku ładunków na podstawie danych SILP oraz ISOK ( Radomir Bałazy , Marcin Mionskowski – Instytut Badawczy Leśnictwa)
10.00 – 10.10 Elektro WZ – aplikacja określająca współczynniki zamienne do obliczania miąższości drewna kłodowanego ( Piotr S. Mederski , Martyna Rosińska, Mariusz Bembenek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zbigniew Karaszewski – Instytut Technologii Drewna, Krzysztof Rosiński)
10.10 – 10.20 Fotooptyczne określanie miąższości drewna kłodowanego ( Zbigniew Karaszewski – Instytut Technologii Drewna, Mariusz Bembenek, Piotr S. Mederski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
10.20 – 10.40 Badania archeologiczne na obszarach leśnych - aktualne wyzwania ( Rafał Zapłata – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa)
10.40 – 11.00 Gatunkowa różnorodność biologiczna terenów leśnych w Polsce ( Andrzej Grzywacz , Ewa Referowska-Chodak – Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego)
11.00 – 11.20 Dyskusja
11.20 – 11.40 Przerwa na kawę

             

Blok VI: Zastosowanie geomatyki do komunikowania się ze społeczeństwem

11.40 – 12.00 Zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie – od pomysłu do realizacji ( Arkadiusz Kukliński – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gdyni)
12.00 – 12.20 Bank Danych o Lasachnarzędzie udostępniania informacji o lasach i komunikacji ze społeczeństwem ( Marcin Myszkowski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Jolanta Błasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
12.20 – 12.40 Wykorzystanie danych VGIS do monitorowania ruchu na terenach leśnych ( Mariusz Ciesielski – Instytut Badawczy Leśnictwa)
12.40 – 13.00 Wykorzystanie geoinformatyki w określaniu wielkości pochłaniania CO2 przez las ( Monika Figaj – Ministerstwo Środowiska, Mariusz Błasiak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
13.00 – 13.20 Dyskusja
13.20 – 13.40 Zakończenie konferencji
13.40 – 14.15 Obiad