20 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 2 dotyczącym tegorocznej Sesji. Wszystkich zainteresowanych udziałem w X Sesji serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału znajdą Państwo na stronie internetowej Zimowej Szkoły Leśnej.

Serdecznie zapraszamy!

08 listopada 2017 r.

Szanowni Państwo!
6 listopada br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej poświęcone uzgodnieniu struktury tematycznej X Sesji. Rada zaproponowała ponad 20 referatów, w tym znaczną część z udziałem prelegentów z zagranicy. Sesja planowana jest w dniach 13-15 marca 2018 r. pt.: "Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie". Struktura tematyczna obejmuje trzy bloki:
(I) Współczesne wyzwania edukacji leśnej,
(II) Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego,
(III) Komunikacja leśników ze społeczeństwem.
ORGANIZATORZYCopyright © Zimowa Szkoła Leśna 2009-2018, Designed by Lesne Oko