Poradnik dla właścicieli lasów prywatnych

Nakładem Instytutu Badawczego Leśnictwa ukazało się opracowanie pod redakcją Piotra Gołosa, zawierające praktyczne rady pomocne w codziennej pracy zarządców i właścicieli lasów prywatnych

„Opracowanie należy przywitać z dużym uznaniem, gdyż wnosi istotne
uzupełnienie w stosunku do wcześniejszych, nielicznych prac
dotyczących praktycznych aspektów gospodarowania w lasach
prywatnych, a ponadto wypełnia istniejącą lukę na polskim rynku
księgarskim w zakresie prawnych aspektów gospodarki w tych lasach,
problematyki nadzoru i doradztwa oraz wspierania finansowego
prywatnego sektora leśnego. Zagadnienia te nie doczekały się, jak dotąd,
należytego omówienia, a zwłaszcza przedstawienia w formie przystępnego
i kompleksowego poradnika służącego prywatnym właścicielom i
zarządcom lasów w ich codziennej praktyce. Przytoczone względy
sprawiają, że zapewne praca spotka się z szerokim zainteresowaniem i
przyjęciem przez jej czytelników".

                                                     Prof. dr hab. Stanisław Zając

 

„Niewątpliwym walorem poradnika jest jego funkcjonalność, czyli
uwzględnienie praktycznej strony stosowania prawa bezpośrednio i
pośrednio związanego z leśnictwem, a także praktycznej prezentacji metod
hodowli i ochrony lasu oraz pozyskania drewna. Wiąże się z tym atut
przystępności treści zawartej w publikacji dla przeciętnego odbiorcy,
nawet przy opisywaniu trudniejszych zagadnień, ze względu na jej
zrozumiały język i bogactwo ilustracji".

                                                     Mgr Włodzimierz Adamczyk – Ministerstwo Środowiska

 

Spis treści  - (plik pdf)