Zakład Lasów Górskich

kierownik komórki

prof. dr hab. Wojciech Grodzki

telefon:
12 252 8212

Kontakt (sekretariat):

telefon:
12 252 8211
faks:
12 252 8202
adres:

ul. A. Fredry 39

30-605 Kraków

Informacje ogólne


Pracownicy Zakładu Lasów Górskich w kwietniu 2017 roku. Od lewej: Mariusz Kapsa, Sławomir Ambroży, Mieczysław Kosibowicz, Monika Tomczyk-Kida, Magdalena Ranocha, Marcin Jachym, Wojciech Grodzki, Małgorzata Zawadzka, Elżbieta Chomicz-Zegar z córką.
 

Badania dotyczą:

  1. Hodowli i ochrony lasu w regionach górskich, w szczególności odnowień oraz pielęgnowania i przebudowy drzewostanów świerkowych oraz drzewostanów na gruntach porolnych
  2. Antropogenicznych zagrożeń lasów górskich w warunkach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ich wpływu na bioróżnorodność,
  3. Ewidencji i prognozy zagrożeń biotycznych i abiotycznych w lasach górskich Karpat i Sudetów, ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwych owadów,
  4. Biologii i ekologii najważniejszych szkodników owadzich występujących w lasach górskich, a także szkodników nowych lub mało poznanych,
  5. Kształtowania się zdrowotności i zagrożeń lasów górskich w aspekcie przestrzennym, z zastosowaniem technologii GIS,
  6. Określania zagrożenia drzewostanów przez choroby grzybowe i inne czynniki chorobotwórcze.

Informacje

Rusza inwentaryzacja nadobnicy alpejskiej w Beskidzie Niskim i Bieszczadach

19
lip
2019

Zakład Lasów Górskich rozpoczął kolejny etap prac inwentaryzacyjnych dotyczących występowania gatunków o szczególnych funkcjach wskaźnikowych w ostatnim zgrupowaniu nadleśnictw RDLP w Krośnie....więcej »

Posadziliśmy lipę

26
mar
2018

Nieutuleni w żalu po stracie wyjątkowo wyrośniętego (jak na swoje lata), około dwudziestoletniego świerka, zgodnie z rozkazem Prezydenta Miasta Krakowa,...więcej »

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w drugim zgrupowaniu nadleśnictw – RDLP w Krośnie

19
mar
2018

9 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się seminarium naukowe pt. „Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w drugim zgrupowaniu nadleśnictw”, którego inicjatorem był Zakład Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa....więcej »

Przyczyny zamierania modrzewia w Polsce

20
gru
2017

7 grudnia 2017 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Określenie przyczyn zamierania modrzewia w drzewostanach w północno-wschodniej i południowej Polsce”....więcej »

O różnorodności biologicznej w RDLP Krosno

08
mar
2017

7 marca 2017 r. w Zakładzie Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa w Krakowie odbyło się seminarium pt. „Ocena różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno. Metodyka i wstępne wyniki inwentaryzacji entomologicznej”....więcej »