Opracowanie: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu
IBL
Nauka a pożary lasu

21
lis
2018

W dniach 12-16 listopada 2018 r. w Coimbrze (Portugalia) odbyła się VIII edycja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (8th International Conference on Forest Fire Research).

   Konferencja, odbywa się cyklicznie co cztery lata i jest jednym z największych i najważniejszych wydarzeń naukowych podczas którego prezentowane są wyniki światowych badań dotyczących pożarów lasu. Jej organizatorem były Uniwersytet w Coimbrze, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Aerodynamiki Przemysłowej w Portugali (Association for the Development of Insdustrail Aerodynamics) oraz wchodzące w jego skład Centrum Badań nad Pożarami Lasów (Forest Fire Research Centre). Łącznie zostało zaprezentowanych 208 referatów i 43 postery. W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób z 70 krajów. Tematyka wystąpień była bardzo zróżnicowana i dlatego została podzielona na sześć paneli tematycznych:

  • Ryzyko (Fire Risk Management).
  • Obciążenie ogniowe (Fuel Management).
  • Pożary (Fire Management).
  • Pożary na pograniczu miast i terenów otwartych (Fire at the Wildland Urban Interface).
  • Systemy i narzędzia wspierania zarządzania (Decision Support Systems and Tools).
  • Aspekty socjalno-ekonomiczne (Socio Economic Issues).

   Każdy z czterech wykładowych dni konferencji rozpoczynał się wystąpieniem specjalnie zaproszonego gościa (keynote speaker), który poruszał tematy o znaczeniu globalnym i interdyscyplinarnym. Spośród zaproszonych specjalnych gości na uwagę zasługiwał szczególnie wykład Simona Heemstra, oficera operacyjnego New South Wales Rural Fire Service z Australii, który wyjaśniał jak długi i skomplikowany jest proces od momentu publikacji wyników badań do ich wdrożenia w codziennej praktyce.

   Pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL zaprezentowali dwa referaty w sesji poświęconej zarządzaniu ryzykiem pożarowym:

1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenach poklęskowych na przykładzie Puszczy Białowieskiej (The organisation of fire protection in disaster areas using as an example the case of Bialowieza Forest).

2.  Klasyfikacja palności drzewostanów (The stand flammability classes).

   Ważną częścią konferencji była również sesja plakatowa. Z punktu widzenia polskich problemów na uwagę zasługiwała praca dotycząca automatycznego pomiaru wilgotności ściółki sosnowej na podstawie pośredniego pomiaru wilgotności drewna sosnowego zamontowanego na czujnikach rozmieszczonych w lesie. Uczestnicy konferencji mieli także okazję zobaczyć Centrum Badań nad Pożarami Lasów, gdzie przeprowadza m.in. się symulację rozprzestrzeniania się pożarów terenów otwartych. Podsumowaniem kameralnej części konferencji była otwarta dyskusja nad przyszłością i kierunkami badań dotyczących pożarów lasu, a chętni mogli dodatkowo wziąć udział w wizycie terenowej.

Pracownicy Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL wraz z przedstawicielem Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Coimbra, Portugalia

Symulacja rozprzestrzeniania się pożarów - Centrum Badań nad Pożarami Lasów, Coimbra, Portugalia

   W jej ramach udano się na jedno z miejsc (Pedrógão Grande) wystąpienia tragicznych w skutkach pożarów, które nawiedziły Portugalię w roku 2017. Bilans tych dramatycznych wydarzeń to 119 ofiar śmiertelnych, 442 000 ha spalonej powierzchni oraz tysiące zniszczonych domostw i innych obiektów infrastruktury. Poglądowy materiał fotograficzny i prasowy odnośnie pożarów w Portugali i Hiszpanii z roku 2017 można obejrzeć tu: 
https://www.nytimes.com/2017/10/16/world/europe/portugal-spain-fires.html

   Materiał filmowy dotyczący całej konferencji dostępny jest pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1OkWODWA0Zo2THHaEqOG9E6K9L1_TBjV5/view?usp=sharing

   Pełne treści referatów dostępne są pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/19yLdp92TS5wVNt_mKgy7cQUigGlkNgTY/view?usp=sharing

   Ubiegłoroczne oraz tegoroczne katastrofalne pożary szczególnie w Europie (Portugalia, Grecja, Szwecja) i USA (Kalifornia) pokazują jak istotne jest zorganizowanie  systemu ochrony przeciwpożarowej lasów, który byłby w stanie skutecznie przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu, które z powodu zmian klimatycznych i sposobu gospodarowania lasami ma tendencję narastającą. Dużą rolę w zapobieganiu tym negatywnym zjawiskom przypisuje się badaniom naukowym i ich utylitarności. Dlatego w przyszłym roku w dniach 29 kwietnia – 3 maja  zostanie zorganizowana największa jak dotąd światowa konferencja  naukowa pt. „Fuels of Today: Fire Behavior of Tomorrow", odbywająca się jednocześnie w Australii, Europie i USA. Informację o tym wydarzeniu można znaleźć pod linkiem: 
http://marseilles.firebehaviorandfuelsconference.com/

 

Treść i zdjęcia: Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

TAGI: lopl ppoż


Informacje

"Fuels of Today - Fire Behavior of Tomorrow" - międzynarodowo o pożarach lasu

W dniach 29.04-3.05 2019 r. w Marsylii (Francja) oraz w Sydney (Australia) i Albuquerque (USA) odbyła się równolegle szósta edycja międzynarodowej konferencji pt. “Fire Behavior and Fuels Conference, Fuels of Today – Fire Behavior of Tomorrow”. Szczególną uwagę poświęcono problematyce zagrożenia pożarowego na styku terenów leśnych i zurbanizowanych (z ang. wildland-urban interface)....więcej »

Studia podyplomowe - 2019 "Ochrona przeciwpożarowa lasu"

W połowie stycznia planowane jest rozpoczęcie naboru na czwartą edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu" na rok akademicki 2019/2020....więcej »

Nauka a pożary lasu

W dniach 12-16 listopada 2018 r. w Coimbrze (Portugalia) odbyła się VIII edycja międzynarodowej konferencji poświęconej badaniom z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu (8th International Conference on Forest Fire Research)....więcej »

Jesienne wypalanie wrzosowisk

2 października 2018 r. na terenie Wrzosowisk Przemkowskich (Nadleśnictwo Przemków) przeprowadzono jesienne wypalanie wrzosowisk....więcej »

Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej lasu w „Postępach techniki w leśnictwie”

Właśnie ukazał się nowy zeszyt „Postępów techniki w leśnictwie” w całości poświęcony wybranym aspektom ochrony przeciwpożarowej lasu....więcej »

Trwa nabór na studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2016/2017!

Informujemy, że trwa nabór na trzecią edycję studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” na rok akademicki 2016/2017 organizowanych wspólnie przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej i Instytut Badawczy Leśnictwa....więcej »

Bezpilotowa platforma latająca FlyEye

W dniu 18 lipca 2013 r. na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól oraz Sława Śląska (RDLP w Zielonej Górze) testowano możliwości wykrywania pożarów lasów i obserwacji terenu przez bezpilotową platformę latającą FlyEye....więcej »

50 lat SPOPL

W dniu 11 kwietnia 2013 r. odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia Samodzielnej Pracowni Ochrony Przeciwpożarowej Lasu....więcej »

Międzynarodowy projekt EFFMIS

W dniach 19-20 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta studyjna i spotkanie bilateralne w ramach międzynarodowego projektu EFFMIS (European Forest Fire Monitoring using Information Systems)....więcej »

Europejski Monitoring Pożarów Lasu

W dniach 25-26 kwietnia 2012 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyły się międzynarodowe warsztaty w ramach projektu EFFMIS (Europejski Monitoring Pożarów Lasu za pomocą Systemów Informatycznych)....więcej »