Informacje

Wystawa pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pruszkowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Pruszkowie i Instytutem Badawczym Leśnictwa zorganizowała Wystawę pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Spotkanie z firmą IWING

W piątek 4 marca 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej IBL odbyło się seminarium Zakładu Ochrony Lasu, które podzielone było na 2 części: w pierwszej prelegentami byli goście z firmy IWING, zajmującej się wykorzystywaniem w nauce i przemyśle bezzałogowych statków powietrznych – dronów. W drugiej, kameralnej części seminarium, dr hab. Lidia Sukovata zaprezentowała zagadnienia dotyczące analiz statystycznych, które mogą być stosowane przy opracowywaniu wyników uzyskanych w projektach badawczych....więcej »

Seminarium pt: "Zamieranie pędów sosny"

26 lutego odbyło się seminarium Zakładu Ochrony Lasu dotyczące zjawiska „Zamierania pędów sosny”, na którym zostały wygłoszone dwa referaty....więcej »

Seminarium pt. „Kornik ostrozębny (trójzębny) Ips acuminatus Gyll. – występowanie, biologia, monitoring populacji oraz aktualne zagrożenie”

W dniu 19 lutego 2016 roku odbyło się seminarium Zakładu Ochrony Lasu pt. „Kornik ostrozębny (trójzębny) Ips acuminatus Gyll. – występowanie, biologia, monitoring populacji oraz aktualne zagrożenie”. Było to kolejne seminarium, na którym gościliśmy osoby spoza Instytutu Badawczego Leśnictwa, w tym: pracownicy Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu oraz dr Ivan Milenković z Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Belgradzie....więcej »

Wystąpienie pt. „GRZYBY – organizmy kluczowe dla życia na Ziemi” nagrodzone!

W dniach 24-28.09.2014 r. w Łodzi i Spale odbyły się Warsztaty Polskiego Towarzystwa Mykologicznego...więcej »