IBL
Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

16
kwi
2016

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka.


Uczestnicy seminarium Zakładu Ochrony Lasu

Było to seminarium na temat badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej
pt.: Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”. W prezentacji mgr Aleksandra Prokocka przedstawiła cele pracy, postawione hipotezy badawcze, sposoby realizacji tematu, zaawansowanie prac oraz wstępne wyniki. Było to pierwsze seminarium prelegentki na ten temat.

Po prezentacji mgr Aleksandra Prokocka odpowiadała na zadane do pracy pytania.

W dyskusji udział wzięli: dr inż. Cezary Bystrowski, dr inż. Tomasz Jabłoński, Wojciech Janiszewski, dr inż. Tomasz Jaworski, dr inż. Radosław Plewa, mgr Aleksandra Prokocka, prof. Zbigniew Sierota, dr inż. Alicja Sierpińska, dr inż. Katarzyna Sikora, dr hab. Iwona Skrzecz, dr inż. Grzegorz Tarwacki.

Opr. Aleksandra Prokocka
Fot. Hanna Szmidla
Zakład Ochrony Lasu


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »