OL
Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

07
mar
2014

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL.

    W spotkaniu udział wzięło około 60 osób, w tym przedstawiciele Wydziału Ochrony Ekosystemów Leśnych DGLP oraz rdLP, Zespołów Ochrony Lasu, a także wydziałów leśnych: Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i SGGW w Warszawie oraz ZD Chemipan i innych.

    W trakcie seminarium pracownicy IBL wygłosili następujące referaty:

  • "Rozkład przestrzenny zimujących stadiów barczatki sosnówki Dendrolimus pini jako istotny element w prognozowaniu występowania tego gatunku" (Sławomir Ślusarski);
  • "Gradacje barczatki sosnówki – czynniki sprzyjające ich powstawaniu" (Lidia Sukovata, Andrzej Kolk);
  • "Patogeny i parazytoidy barczatki sosnówki – stan aktualnej wiedzy" (Alicja Sierpińska, Barbara Głowacka, Cezary Bystrowski);
  • "Ocena skuteczności insektycydu MOSPILAN 20 SP w ograniczaniu liczebności barczatki sosnówki" (Barbara Głowacka).

    Gościem IBL był dr Roger Moore z Forestry Commission w Wielkiej Brytanii, który przedstawił referat pt. „Pine-tree lappet moth in Scotland: biology, monitoring, containment and control" (Barczatka sosnówka w Szkocji: biologia, monitoring, ograniczanie i zwalczanie).

Dr Roger Moore z Forestry Commission w Wielkiej Brytanii

    Po prezentacji referatów odbyła się dyskusja dotycząca głównie porównania metod oceny zagrożenia drzewostanów przez barczatkę sosnówkę w Polsce i Wlk. Brytanii oraz badań genetycznych wykonanych w Szkocji nad pochodzeniem barczatki sosnówki w różnych krajach Europy. W dyskusji dominowała również tematyka związana z metodami prognozowania barczatki sosnówki stosowanymi w ramach jesiennych poszukiwaniach pierwotnych szkodników sosny (metoda powierzchni podokapowej vs. metoda 10 powierzchni próbnych).

    Organizatorzy seminarium serdecznie dziękują wszystkim za uczestnictwo i dyskusję. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z seminarium w FOTOGALERII.

Fot. Wojciech Janiszewski, Artur Sawicki

TAGI: ol zol barczatka sosnówka


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »