IBL
Seminaria zakładowe

01
kwi
2014

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R.

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R. (piątek, godz. 9.00, sala konferencyjna na 1. piętrze w budynku B)

 

 

TERMIN

TYTUŁ

PRELEGENT

15 stycznia

Działalność naukowo-organizacyjna ZOL - podsumowanie roku 2015 i plany na rok 2016

Iwona Skrzecz

22 stycznia

Współpraca z ZD Chemipan

Alicja Sowińska,
prof. Andrzej Kolk,
Iwona Skrzecz,
Lidia Sukovata,
Wojciech Janiszewski, seminarium wyjazdowe
29 stycznia

 

Seminarium dyskusyjne na temat nowych projektów badawczych

Iwona Skrzecz – prezentacja tematyki

Pracownicy Zakładu

4 lutego

(czwartek!!!)

Kryteria oceny potencjału gradacyjnego foliofagów sosny

Lidia Sukovata

Seminarium ogólnokrajowe

12 lutego

Dylematy dębowe

Tomasz Jaworski

19 lutego

Kornik ostrozębny

Radosław Plewa

26 lutego

Zamieranie pędów sosny

Hanna Szmidla

8 marca

(wtorek!!!)

Seminarium wspólne z ekonomiką

ZOL i ZZZL

15-17 marca

(wtorek-czwartek)

Zimowa Szkoła Leśna

Pracownicy Zakładu

25 marca

Przepisy dotyczące stosowania środków ochrony roślin w Polsce

Dyskusja nad nowymi projektami badawczymi

Prof. Barbara Głowacka

Pracownicy Zakładu

1 kwietnia

Rozmieszczenie przestrzenne szeliniaka sosnowca w uprawach i otaczających je drzewostanach sosnowych – metodyka doświadczeń

Aleksandra Prokocka

OD KWIETNIA DO POŁOWY WRZEŚNIA PRZERWA ZE WZGLĘDU NA DELEGACJE I WAKACJE

 

 

16-18 września

(piątek-niedziela)

50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Pracownicy Zakładu

23 września

Seminarium podróżnicze + impreza integracyjna

Pracownicy Zakładu

30 września

Chrabąszcze na różnych roślinach żywicielskich

Danuta Woreta

7 października

Seminarium dyskusyjne na temat nowych projektów badawczych

Pracownicy Zakładu

14 października

Planowana konferencja ochroniarska (do uzgodnienia)

Pracownicy Zakładu

21 października

Temat doktoratu - metodyka doświadczeń

Marta Siebyła

28 października

Temat doktoratu

Miłosz Tkaczyk

4 listopada

Integrowane uprawy SWD – wyniki uzyskane w latach 2014-2015

Zespół uprawowy

18 listopada

Uwarunkowania stosowania Phlebiopsis gigantea w LP

Monika Małecka,
prof. Zbigniew Sierota

25 listopada

(czwartek!!!)

Opracowanie metody prognozowania zagrożenia drzewostanów dębowych przez ważniejsze gatunki owadów liściożernych

Tomasz Jaworski + zespół dębowy

Seminarium ogólnokrajowe

2 grudnia

Temat zostanie ustalony później

Tomasz Oszako

9 grudnia

Luki w drzewostanach

Grzegorz Tarwacki

16 grudnia

WIGILIA

Pracownicy Zakładu + goście

 


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »