IBL
50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „OCHRONA OWADÓW W POLSCE” nt.: "Entomofauna leśna, różnorodność, ochrona i kierunki badań"

02
lis
2015

    

Sękocin Stary, 16-18 września 2016 r.

 

    W nadchodzącym roku upływa kolejna kadencja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Jest to już 93 rok pracy naszej Organizacji i kolejna okazja do spotkania entomologów z całej Polski. Wzorem minionych lat Zjazd PTEnt., oprócz wypełnienia obowiązków statutowych, jest imprezą służącą wymianie myśli naukowej. Zaproponowany przez organizatorów temat towarzyszącej Zjazdowi Konferencji brzmi: „Entomofauna leśna – różnorodność, ochrona i kierunki badań”. Wydarzenie to ma na celu podsumowanie aktualnej wiedzy nt. różnorodności biologicznej owadów lasów Polski oraz wskazanie najistotniejszych problemów w ochronie entomofauny leśnej przy zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczo-prawnych. Oprócz tematyki ściśle związanej z Konferencją możliwe będzie też zaprezentowanie innych zagadnień.

    Zachęcamy zatem Członków PTEnt. oraz wszystkie osoby badające owady lub interesujące się nimi hobbystycznie do wzięcia udziału w Zjeździe i Konferencji.

 

RAMOWY PROGRAM

15 września 2016 r.

17.00 – 20.00 – rejestracja uczestników

 

16 września 2016 r.

7.30-8.30 – śniadanie

8.30 – rejestracja uczestników

10.00 – Otwarcie Konferencji

10.30-11.00 – Przemówienia zaproszonych gości

11.00-11.30 – Wykład otwierający

11.30-12.00 – przerwa kawowa

12.00-14.00 – Sesja referatowa

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00-18.00 – Sesja referatowa

18.00-19.00 – Sesja posterowa

19.00 – kolacja grillowa

 

17 września 2016 r.

8.00-9.00 – śniadanie

9.00-13.30 – Wycieczka naukowa

14.00-15.00 – obiad

15.00-19.00 – Walne Zgromadzenie Członków PTEnt.

19.00 – kolacja

 

18 września 2016 r.

9.30-10.00 – śniadanie

10.30-12.30 – Panel dyskusyjny i redakcja wniosków końcowych

13.00-14.00 – obiad

14.00 – Zamknięcie Konferencji

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Entomologiczne

Instytut Badawczy Leśnictwa

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Komitet Organizacyjny:

Dr. hab. Marek BUNALSKI – Przewodniczący

Dr inż. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK

Prof. dr hab. Jacek HILSZCZAŃSKI

Dr inż. Tomasz JAWORSKI

Dr inż. Radosław PLEWA

Dr inż. Paweł SIENKIEWICZ

 

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3
  • Termin: 16 wrzesień 2016 07:30 - 18 wrzesień 2016 14:00
  • Opiekun: dr inż. Paweł Sienkiewicz
  • telefon: 61 848 79 02
  • e-mail: carabus@up.poznan.pl

Materiały do pobrania


Informacje

80-LECIE ZAKŁADU OCHRONY LASU IBL

Zakład Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa uprzejmie informuje, że w bieżącym roku obchodzi 80-lecie swojego istnienia....więcej »

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Seminaria zakładowe

SEMINARIA ZAKŁADU OCHRONY LASU W 2016 R....więcej »

Seminarium pt. „Występowanie szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. w różnowiekowych drzewostanach sosnowych Pinus sylvestris L. oraz kierunki jego migracji na uprawy leśne”

W dniu 1 kwietnia odbyło się ostatnie przed wakacjami seminarium Zakładu Ochrony Lasu, w trakcie którego swoją prezentację przedstawiła mgr Aleksandra Prokocka....więcej »

Seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji”

W dniu 3 marca 2014 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium pt. „Barczatka sosnówka – aktualne problemy prognozowania i ograniczania liczebności populacji” zorganizowane przez Zakład Ochrony Lasu IBL....więcej »