Seminarium pt. Półnaturalna hodowla lasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

05
wrz
2011

W dniu 5 września 2011 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyło się seminarium naukowe pt. „Półnaturalna hodowla lasu  przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”.

Seminarium zorganizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych odbyło się pod auspicjami Międzynarodowego Roku Lasów.

    W spotkaniu uczestniczyło bardzo wielu leśników−praktyków, w tym m.in. goście z DGLP i regionalnych dyrekcji LP, nadleśniczowie, pracownicy BULiGL, dopisali też uczeni z różnych placówek naukowych w kraju, a także z IBL. Łącznie w seminarium udział wzięło 120 osób.

    Na spotkaniu przedstawiono aktualne wyniki badań z zakresu półnaturalnej hodowli lasu, kierunki dalszego rozwoju koncepcji oraz możliwości doskonalenia założeń i wizji przyszłości hodowli lasu w Polsce. Dokonano swoistego bilansu osiągnięć i wskazano słabe punkty koncepcji po kilkudziesięciu latach jej realizacji. Próbowano też odpowiedzieć na pytanie, dokąd zmierza współczesna hodowla lasu w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych, przewartościowywania funkcji lasu oraz trendu ograniczania zabiegów hodowlanych na niektórych obszarach leśnych.

 

 

Prof. dr. hab. Jan Zajączkowski: "Idee i ideologie w hodowli lasu" (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie); referat odczytał dr inż. Jan Łukaszewicz (IBL),

Mgr inż. Wojciech Fonder: "Natura w hodowli lasu" (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie),

Prof. dr hab. Andrzej Jaworski: "Hodowla lasu bliska naturze" (Katedra Szczegółowej Hodowli Lasu Uniwersytet Rolniczy w Krakowie),

Prof. dr hab. Władysław Barzdajn: "Tradycyjne i nowoczesne kierunki badań we współczesnej hodowli lasu" (Katedra Hodowli Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk: "Racjonalizacja biologiczna w hodowli dębu znaczenie gospodarcze i przyrodnicze (Katedra Hodowli Lasu SGGW w Warszawie),

Dr inż. Rafał Paluch: "Wykorzystywanie procesów sukcesyjnych i samoregulacyjnych zachodzących w drzewostanach na wybranych przykładach" (Europejskie Centrum Lasów Naturalnych IBL w Białowieży),

Dr inż. Marian Pigan: "Zastosowanie półnaturalnej hodowli lasu w praktyce" (Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie).

PHL_2.JPG

 

Profesor Eugeniusz Bernadzki − jeden z głównych
propagatorów półnaturalnej hodowli lasu w Polsce

    Podczas spotkania uhonorowano 50-lecie pracy naukowej prof. dr. hab. Eugeniusza Bernadzkiego, który wniósł znaczący wkład w rozwój półnaturalnej hodowli lasu w naszym kraju. Profesor wykształcił wiele pokoleń leśników. Nadal współpracuje z leśnikami−praktykami, służy radą i pomocą we wdrażaniu i doskonaleniu idei półnaturalnej hodowli lasu. Seminarium było formą podziękowania Panu Profesorowi za wielką życzliwość dla leśników, naukowców oraz za wiele lat pracy w Instytucie Badawczym Leśnictwa.

    Zdjęcia z seminarium zamieszczono w fotogalerii: Półnaturalna hodowla lasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
  • Termin: 5 wrzesień 2011 00:00
  • Opiekun wydarzenia: prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr inż. Marian Pigan