Seminarium pt. Historia pożarów w Puszczy Białowieskiej

03
mar
2011

 

W dniu 3.03.2011 r. o godz. 1100

w sali konferencyjnej (parter, budynek B)
 w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym

odbędzie się seminarium nt.:

 „Historia pożarów w Puszczy Białowieskiej",
 

na którym referat wygłosi:

mgr inż. Ewa Zin
z Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych IBL.
 

    W trakcie seminarium przedstawiona zostanie dotychczas zrekonstruowana historia pożarów w Puszczy Białowieskiej oraz jej znaczenie w kształtowaniu wybranych zbiorowisk leśnych. Wykład ma być podstawą dyskusji o roli ognia w dynamice drzewostanów i procesach odnowienia poszczególnych gatunków drzew oraz o kierunkach badań, jakie warto podjąć w związku z tą problematyką.

sem 03-03-2011-witryna.jpg
 


    Na seminarium zaproszono m.in. przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz pracowników administracji leśnej i różnych ośrodków naukowych w kraju i regionie.
    Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką serdecznie zapraszamy do wysłuchania wykładu i udziału w dyskusji.
 
Szczegółowe informacje:
Sekretariat Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych
tel. 85 6812 396, fax 85 6812 202
e-mail: zln@ibles.waw.pl, ezin@las.ibl.bialowieza.pl

lub

Sekretariat IBL
tel. 22 7150 602, fax 22 7150 391
e-mail: G.Tarnowska-Kuc@ibles.waw.pl

Szczegóły

  • Miejsce: sala konferencyjna (budynek B, parter) w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 3 marzec 2011 07:15
  • Opiekun wydarzenia: mgr inż. Ewa Zin
  • e-mail: zln@ibles.waw.pl
  • telefon: 85 6812 396