Seminarium pt. Historia pożarów w Puszczy Białowieskiej

03
mar
2011

W dniu 3 marca br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym w ramach cyklicznych seminariów naukowych odbyło się kolejne pt. „Historia pożarów w Puszczy Białowieskiej”. Prelegentem była mgr inż. Ewa Zin z Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych (ECLN) IBL w Białowieży.

  

Seminarium pt. „Historia pożarów w Puszczy Białowieskiej

  Wstępne wyniki badań wskazują, że pożary które występowały na terenie Puszczy Białowieskiej w ostatnich 400 latach najprawdopodobniej związane były z działalnością człowieka. Jednocześnie wykazano, że pożar może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na odnowienie sosny w warunkach konkurencji z innymi gatunkami drzew, jak np. świerkiem.

BPN_pozary.jpg


Większość pożarów w Puszczy Białowieskiej powstała najprawdopodobniej
w wyniku działalności człowieka (fot. Ewa Zin)

    W swym wystąpieniu prelegentka podkreśliła potrzebę analizy wyników w aspekcie dendroklimatycznym oraz przestrzennym. Badania, rozszerzone o białoruską część Puszczy Białowieskiej, są obecnie kontynuowane w ramach projektu badawczego IBL „Ekologia populacji drzew leśnych a historia pożarów w Puszczy Białowieskiej', opartym na współpracy naukowców ECLN w Białowieży z badaczami ze Szwecji i Białorusi.

Janusz Czerepko

W ożywionej dyskusji głos zabrał m.in. dr inż. Janusz Czerepko
z Zakładu Ekologii Lasu IBL

 

 

    Uczestnicy seminarium w dyskusji podkreślili, że przedstawiona problematyka stwarza nowe możliwości badawcze służące wyjaśnieniu mechanizmów decydujących o składzie gatunkowym polskich lasów. W aspekcie przedstawionych badań dynamika ekosystemów leśnych ma szanse zyskać interpretację zarówno swej historii, jak i prognozy na przyszłość. Analizy dendrochronologiczne mogą zaś umożliwić ocenę roli czynników klimatycznych w jej kształtowaniu zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej czy nawet globalnej.

tekst i zdjęcia: Artur Sawicki

Zakład Informacji Naukowej IBL

Szczegóły

  • Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
  • Termin: 3 marzec 2011 00:00
  • Opiekun wydarzenia: mgr inż. Ewa Zin