Program zajęć edukacyjnych w Izbie Edukacji Leśnej w 2014 r.

 

 

Wykaz tematów

*

Klasy

Materiały dydaktyczne

Zajęcia uzupełniające: materiały techniczne (do zabrania na zajęcia)

1

Wstęp do tematów leśnych

 

O, I

Filmy rysunkowe, foliogramy, eksponaty

Praca plastyczna: papier biały A4, kredki

2

Kulturotwórcza rola lasu

 

O i >

Foliogramy, film, wystawa

Praca plastyczna: papier biały A4, nożyczki, klej, kredki

3

Owady w lesie. "Królestwo zielonej polany"

 

O - II

Film rysunkowy

Praca plastyczna: papier biały A4, kredki

4

Jak nie zgubić się w lesie

 

I - III

Prezentacja multimedialna, GPS, mapa

Zajęcia terenowe: notes i długopis

5

Jesień w lesie -
moje spotkanie z drzewem

 

II, III

Prezentacja multimedialna, kolekcja liści i nasion suchych, ścieżka dydaktyczna

Praca plastyczna: ołówek, papier biały A4

6

Zima w lesie - moje spotkanie
ze snem zwierząt i roślin

1

II - IV

Prezentacja multimedialna, tropy, rogi i poroża, tablica „Leśny koncert", papierowe maski zwierząt

Inscenizacja: ciemne stroje

7

Wiosna w lesie -
moje spotkanie z kwiatem

 

II i >

Prezentacja multimedialna, film, ścieżka dydaktyczna

Wycinanka: papier biały A4, nożyczki, ołówek

8

Owady z bliska

 

II i >

Prezentacja multimedialna, wystawa

Wycinanka: papier A4, nożyczki, ołówek

9

Rekreacyjne zagospodarowanie lasów

1

II i >

Prezentacja multimedialna, prezentacja

Edukacyjna ścieżka zdrowia, zawody sportowe, podchody: stroje i obuwie sportowe

10

Rozpoznawanie gatunków drzew

 

II i >

Prezentacja multimedialna, ścieżka dydaktyczna, zielniki

Praca plastyczna: papier biały A4, ołówek, nożyczki

11

Warstwowa budowa lasu

 

III i >

Foliogramy, tablica „Leśny koncert", tablice magnetyczne

Praca plastyczna: papier biały A4, ołówek, nożyczki

12

Przyroda w pytaniach. Co jest naj..., naj...?

 

III i >

Prezentacja multimedialna, wystawy

Konkursy

13

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

III i >

Prezentacja multimedialna, film, wieża obserwacyjna

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

14

Ptaki. Gniazdo, jajo, pisklę

 

III i >

Film, prezentacja multimedialna, wystawa, plansze magnetyczne, tablica "Leśny Koncert"

Praca plastyczna: ołówek, papier A4, nożyczki

15

Ssaki rodzime

 

III i >

Film, prezentacja multimedialna, tablica „Leśny koncert"

Praca plastyczna: papier biały A4, ołówek

16

Grzyby. Choroby lasu. Grzybokorzeń

 

IV i >

Prezentacja multimedialna, film, wystawa, plansze magnetyczne

Pracownia naukowa: Zakład Fitopatologii Leśnej

17

Od szkółki do szkatułki

1

III i >

Film, prezentacja multimedialna, ścieżka dydaktyczna

Długopisy

18

Drama leśna

 

III i >

Krótkie scenariusze przedstawień

Stroje i scenografia (do uzgodnienia)

19

Krajobrazy Polski i świata

1

IV i >

Foliogramy, film, mapy i plansze interaktywne

Praca plastyczna: kredki, papier A4

20

Płazy i gady. Co to jest jajo ?

 

IV i >

Filmy, wystawa, plansze interaktywne

Praca plastyczna: blok techniczny A4, nożyczki, klej, kredki lub: rolka tekturowa i liście laurowe

21

Życie w wodzie

 

IV i >

Film, foliogramy, ścieżka dydaktyczna

Praca plastyczna: papier biały A4

22

Formy ochrony przyrody w Polsce

 

IV i >

Filmy, foliogramy, tablice interaktywne, ścieżka dydaktyczna

 

23

Wpływ człowieka na ekosystemy

 

V i >

Film, foliogramy

 

24

Wpływ lasu na zdrowie człowieka

 

V i >

Foliogramy, film, wystawa

Degustacja ziół, podchody

25

Pozaprodukcyjne funkcje lasu

 

V i >

Foliogramy, film, ścieżka dydaktyczna

Praca techniczna: butelki szklane, nasiona

26

Chwasty rośliny niezwykłe

 

V i >

Foliogramy, wybór poezji, rośliny suszone,

Zajęcia terenowe

27

Siedliskowe typy lasów

 

V i >

Prezentacja multimedialna, film, wystawa

Zajęcia terenowe

28

Lasy tropikalne. Rośliny egzotyczne

 

V i >

Foliogramy, wystawa, suche rośliny, oranżeria, ścieżka dydaktyczna

Zajęcia warsztatowe: papier biały A4, długopis

29

Flora i fauna krajów Unii Europejskiej

 

V i >

Film, foliogramy, ścieżka dydaktyczna, wystawa fotograficzna

Zajęcia terenowe

30

Obserwator przyrody – LAS Międzynarodowy program badawczy

1

V i >

Karty pracy, teren badawczy: lasy Sękocińskie

Zajęcia terenowe: długopis, zeszyt, torba foliowa

31

Macierzyństwo zwierząt

 

V i >

Filmy i wystawa

Zabawa edukacyjna: zagadki i układanki

32

Przyroda matką wynalazków

 

VI i >

Foliogramy i eksponaty

Zajęcia eksperymentalne (materiały do uzgodnienia)

33

Rozmnażanie roślin (DNA, Bank Genów, klonowanie roślin, metody oceny nasion)

1

G i LO

Prezentacje multimedialne,

Zajęcia warsztatowe; DNA z cebuli lub elektroforeza

34

Matma w lesie

1

G i LO

Przyrządy pomiarowe, zadania matematyczne,

Praca techniczna: okładka z zeszytu, klej, nożyczki, linijka, ołówek

35

Funkcjonowanie ekosystemu lasu

 

G i LO

Foliogramy

Zajęcia terenowe

36

Różnorodność biologiczna

 

G i LO

Foliogramy, filmy, ścieżka dydaktyczna

Zajęcia terenowe

· * 1- jedna klasa (do 25 osób)

· istnieje możliwość uzupełnienia oferty programowej o tematy zgłoszone przez zainteresowanych nauczycieli.

 

Informacje dodatkowe

· zgłoszenia telefoniczne przyjmuje mgr inż. Grażyna Głuch w godz. 7.45-9.00 i 13.00-15.00, telefon 22 7150 304,

kontakt e-mailowy: G.Gluch@ibles.waw.pl

· zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 9.00 i odbywają się:

w Izbie Edukacji, budynek A, II piętro,

w terenie: ścieżka dydaktyczna, podchody dydaktyczne, ognisko.

· na zajęcia dzieci zabierają ze sobą: obuwie na zmianę, własne wyżywienie (również na ognisko),

materiały techniczne (zaznaczone w tabelce kolorem zielonym). można też zabrać aparat fotograficzny.