Program zajęć edukacyjnych w Izbie Edukacji Leśnej w 2009 r.

 

 

Wykaz tematów

*

Klasy

Materiały dydaktyczne

Zajęcia uzupełniające: materiały techniczne (do zabrania na zajęcia)

1

Wstęp do tematów leśnych

 

  O, I

Filmy rysunkowe, foliogramy, eksponaty

Praca plastyczna: papier biały A4, kredki

2

Kulturotwórcza rola lasu

 

O i >

Foliogramy, film, wystawa

Praca plastyczna: papier biały A4, nożyczki, klej, kredki

3

Owady w lesie. "Królestwo zielonej polany"

 

O - II

  Film rysunkowy

Praca plastyczna: papier biały A4, kredki

4

Jak nie zgubić się w lesie

 

I - III

Prezentacja, GPS, mapa

Zajęcia terenowe: notes i długopis

5

Jesień w lesie -
moje spotkanie z drzewem

 

II, III

Foliogramy, kolekcja liści i nasion suchych, ścieżka dydaktyczna

Praca plastyczna: ołówek, papier  biały A4

6

Zima w lesie - moje spotkanie
ze snem zwierząt  i roślin

1

II - IV

Foliogramy, tropy, rogi i poroża, tablica „Leśny koncert", papierowe maski zwierząt

Inscenizacja: ciemne stroje

7

Wiosna w lesie -
moje spotkanie  z kwiatem

 

II i >

Foliogramy, film „Wycieczka do lasu", ścieżka dydaktyczna

Wycinanka: papier biały A4, nożyczki, ołówek

8

Owady z bliska

 

II i >

Prezentacja komputerowa

Wycinanka: papier A4, nożyczki, ołówek

9

Rekreacyjne zagospodarowanie lasów

1

II i >

Foliogramy, prezentacja

Zawody sportowe, podchody: stroje i obuwie sportowe

10

Rozpoznawanie gatunków drzew

 

II i >

Prezentacja, ścieżka dydaktyczna, zielniki

Praca plastyczna: papier  biały A4, ołówek, nożyczki

11

Warstwowa budowa lasu

 

III i >

Foliogramy, tablica „Leśny koncert", tablice magnetyczne

Praca plastyczna: papier biały A4, ołówek, nożyczki

12

Przyroda w pytaniach. Co jest naj..., naj...?

 

III i >

Foliogramy, wystawa

Konkursy

13

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

III i >

Foliogramy, film, wieża obserwacyjna

Samodzielna Pracownia Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

14

Ptaki. Gniazdo, jajo, pisklę

 

III i >

Film, program komputerowy, wystawa

Praca plastyczna: ołówek, papier A4, nożyczki

15

Ssaki rodzime

 

III i >

Film, foliogramy, tablica „Leśny koncert"

Praca plastyczna:  papier biały A4, ołówek

16

Grzyby. Choroby lasu. Grzybokorzeń

 

IV i >

Foliogramy, film, wystawa, plansze magnetyczne

Pracownia naukowa: Zakład Fitopatologii Leśnej

17

Od szkółki do szkatułki

1

III i >

Film, prezentacja komputerowa, ścieżka dydaktyczna

Długopisy

18

Drama leśna

 

III i >

Krótkie scenariusze przedstawień

Stroje i scenografia (do uzgodnienia)

19

Krajobrazy Polski i świata

1

IV i >

Foliogramy, film

Praca plastyczna: kredki, papier A4

20

Płazy i gady. Co to jest jajo ?

 

IV i >

Filmy, wystawa

Praca plastyczna:  blok techniczny A4, nożyczki, klej, kredki lub: rolka tekturowa i  liście laurowe

21

Życie w wodzie

 

IV i >

Film, foliogramy, ścieżka dydaktyczna

Praca plastyczna: papier biały A4

22

Życie w górach

 

IV i >

Film, foliogramy, ścieżka dydaktyczna

 

23

Życie na pustyni

 

IV i >

Film, foliogramy, ścieżka dydaktyczna

Praca plastyczna: papier żółty, pomarańczowy A4

24

Formy ochrony przyrody w Polsce

 

IV i >

Filmy, foliogramy, tablice edukacyjne, ścieżka dydaktyczna

 

25

Wpływ człowieka  na ekosystemy

 

V i >

Film, foliogramy

 

26

Wpływ lasu na zdrowie człowieka

 

V i >

Foliogramy, film, wystawa

Degustacja ziół, podchody

27

Pozaprodukcyjne funkcje lasu

 

V i >

Foliogramy, film

Praca techniczna: butelki szklane, nasiona

28

Chwasty rośliny niezwykłe

 

V i >

Foliogramy, wybór poezji,  rośliny suszone,

Zajęcia terenowe

29

Siedliskowe typy lasów

 

V i >

Foliogramy, film, wystawa

Zajęcia terenowe

30

Lasy tropikalne. Rośliny egzotyczne

 

V i >

Foliogramy, wystawa, suche rośliny

Zajęcia warsztatowe: papier biały A4, długopis

31

Flora i fauna krajów Unii Europejskiej

 

V i >

Film, foliogramy, ścieżka dydaktyczna, wystawa fotogr.

 

32

Obserwator przyrody – LAS       Międzynarodowy program badawczy

1

V i >

Karty pracy, teren badawczy: lasy Sękocińskie

Zajęcia terenowe: długopis, zeszyt, torba foliowa

33

Macierzyństwo zwierząt

 

V i >

Filmy i wystawa

Zabawa edukacyjna: zagadki i układanki

34

Przyroda matką wynalazków

 

VI i >

Foliogramy i eksponaty

Zajęcia eksperymentalne (materiały do uzgodnienia)

35

Rozmnażanie roślin (DNA, Bank Genów, klonowanie roślin, metody oceny nasion)

1

G i LO

Prezentacje multimedialne,

Zajęcia warsztatowe; DNA z cebuli lub elektroforeza

36

Matma w lesie

G i LO

przyrządy pomiarowe, zadania matematyczne,

Praca techniczna: okładka z zeszytu, klej, nożyczki, linijka, ołówek

37

Funkcjonowanie ekosystemu lasu

 

G i LO

Foliogramy

Zajęcia terenowe

38

Różnorodność biologiczna

 

G i LO

Foliogramy, filmy, ścieżka dydaktyczna

Zajęcia terenowe

 

·        * 1- jedna klasa (do 25 osób)

·        istnieje możliwość uzupełnienia oferty programowej o tematy zgłoszone przez zainteresowanych nauczycieli.

 

Informacje dodatkowe

·    zgłoszenia telefoniczne przyjmuje mgr inż. Grażyna Głuch w godz. 7.45-9.00 i 13.00-15.00, telefon 022 715 03 04,

kontakt e-mailowy: G.Gluch@ibles.waw.pl

·    zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 9.00 i odbywają się:

                             w Izbie Edukacji, budynek A, II piętro,

                             w terenie: ścieżka dydaktyczna, podchody dydaktyczne, ognisko.

·    na zajęcia dzieci zabierają ze sobą: obuwie na zmianę, własne wyżywienie (również na ognisko),

            materiały techniczne (zaznaczone w tabelce kolorem zielonym). można też zabrać aparat fotograficzny.