Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

kierownik komórki

dr inż. Wojciech Gil

telefon:
22 7150 685

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 470
faks:
22 7200 397
adres:

Sękocin Stary

ul. Braci Leśnej nr 3

05-090 Raszyn

Informacje ogólne

Badania dotyczą:

 1. Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania hodowli lasu wielofunkcyjnego,
 2. Metody i technologie produkcji materiału sadzeniowego,
 3. Hodowlane zagospodarowanie, metody odnawiania i pielęgnowania drzewostanów,
 4. Kształtowanie względnej stabilności lasu w warunkach zagrożenia ze strony czynników biotycznych i abiotycznych,
 5. Struktura przestrzenna drzewostanów, procesy ją kształtujące oraz jej wpływ na funkcje lasu,
 6. Przebudowa drzewostanów,
 7. Zalesianie gruntów porolnych, nieużytków i zdewastowanych gruntów leśnych,
 8. Restytucja lasu na terenach klęski ekologicznej,
 9. Fenotypowa i genetyczna zmienność głównych gatunków lasotwórczych oraz ich wartość hodowlana,
 10. Zastosowanie metod biologii molekularnej (DNA, izoenzymy) do badania struktur i funkcji genów,
 11. Ochrona zróżnicowania genetycznego rodzimych populacji drzew i krzewów,
 12. Długookresowe przechowywanie nasion i tkanek roślinnych, ocena ich stanu fizjologicznego i jakości,
 13. Rozmnażania in vitro gatunków drzew leśnych,
 14. Plantacyjna uprawa drzew gatunków szybko rosnących.

Informacje zakładowe

Monitoring wydajności obradzania i jakości nasion sosny
Tabela

Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych,drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych
Opracowanie do pobrania


Informacje

Analizy DNA w walce z nielegalnym obrotem drewna

W czerwcu br. zakończył się cykl szkoleń naukowo-instruktażowych, dotyczących możliwości analiz DNA drewna pokradzieżowego na cele procesowe Straży Leśnej....więcej »

Opracowanie koncepcji modelu gospodarki leśnej w Gruzji

Na początku czerwca 2010 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie gościła ośmioosobowa delegacja leśników z Gruzji....więcej »

Pomoc rozwojowa w dziedzinie ochrony środowiska

W dniach 12–13 kwietnia 2010 r. w Ministerstwie Środowiska odbyły się warsztaty polsko–niemieckie nt. „Pomocy rozwojowej w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu”....więcej »

Wizyta studyjna przedstawicieli gruzińskiego Departamentu Leśnictwa w Polsce

W dniach 2–9 sierpnia 2009 r. gościliśmy w Polsce przedstawicieli Departamentu Leśnictwa gruzińskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych....więcej »