Film pt. "Analizy DNA w walce z nielegalnym obrotem drewna"

Analiza materiału roślinnego na podstawie DNA jest metodą powszechnie stosowaną w kryminalistyce i medycynie sądowej...

  

W filmie wskazano drogi przeciwdziałania kradzieżom drewna, z powodu których straty w Polsce szacuje się na 2-3 mln zł rocznie. W Instytucie Badawczym Leśnictwa, w ramach prowadzonych badań przez zespół pod kierownictwem dr hab. Justyny Nowakowskiej (temat BLP-333), opracowano procedury ustalenia pochodzenia i identyfikacji drewna dla następujących gatunków: sosny, świerka, dębu szypułkowego i bezszypułkowego, buka, brzozy i olszy czarnej. Kolejne kadry filmu wskazują, jak można w lesie zabezpieczyć ślady kradzieży oraz pobrać próby z pniaków lub igieł do dalszych analiz IBL. Ponadto film ukazano, jak szczegółowe analizy laboratoryjne DNA konkretnej próby drewna prawie w 100% wskażą tożsamość jego pochodzenia. Analiza materiału roślinnego na podstawie DNA jest metodą powszechnie stosowaną w kryminalistyce i medycynie sądowej. Dostarcza dowodów do rozstrzygnięcia wątpliwości identyfikacji i pochodzenia danej próbki, często pobranej w wielkości śladowej. Metoda ta jest bardzo skuteczna w walce ze szkodnictwem leśnym, gdyż bardzo niewielka próba materiału (ok. 100 mg drewna, igieł lub nasion) umożliwia zidentyfikowanie złodzieja drewna. W skuteczności działań konieczna jest  ścisła współpraca między Strażą Leśną, Policją oraz naukowcami.

Analizy DNA - okładka

 

    Film w praktyczny sposób instruuje w jaki sposób należy pobrać próbę w terenie i ją zabezpieczyć oraz przechowywać i dostarczyć do Zakładu Hodowli Lasu IBL, aby w ciągu zaledwie 3-5 dni określić jednoznacznie sprawcę kradzieży drewna.

    Materiał roślinny (próbki drewna sosny, świerka, modrzewia, buka, dębu, brzozy i olszy) prosimy przesłać w zaadresowanej przesyłce za pomocą poczty kurierskiej na adres:

Laboratorium Genetyki Molekularnej

Jolanta Bieniek

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn

(tel. 22 7150 467, 22 7150 461)

    Film "Analizy DNA w walce z nielegalnym obrotem drewna" został nakręcony w 2010 r. i zrealizowany przez firmę "SKRZAT Fotografia Film Sławomir Wąsik" na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Kopię filmu można zamawiać w firmie:

SKRZAT Fotografia Film

tel. 48 612 88 40

e-mail: swskrzat@wp.pl

 

opr. Artur Sawicki

Zakład Informacji Naukowej IBL