Przedpłata

 

Przedpłatę należy wpłacić na konto:

Instytut Badawczy Leśnictwa,
Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Konto BH SA VI O/Warszawa,
nr 57 1030 1061 0000 0000 0078 8401

UWAGA
Przedpłaty nie należy dokonywać przed otrzymaniem
potwierdzenia zamówienia