Struktura

 

Komórki naukowe

Zakład Ekologii Lasu

Kontakt (sekretariat):

telefon:
 
22 7150 563
 
faks:
22 7150 507

 

Zakład Geomatyki

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 309
faks:
22 7200 397

 

Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 470
faks:
22 7200 397

 

Zakład Lasów Górskich

Kontakt (sekretariat):

telefon:
12 252 8211
faks:
12 252 8202

 

Zakład Lasów Naturalnych

Kontakt (sekretariat):

telefon:
85 681 2396
faks:
85 681 2203

 

Zakład Ochrony Lasu

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 501
faks:
22 7200 397

 

Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 662
faks:
22 7153 837

 

Laboratorium Chemii Środowiska Przyrodniczego

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 511
faks:
22 7150 539

 

Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu

Kontakt (sekretariat):

telefon:
22 7150 430
faks:
22 7200 397

 

 

Zespoły Zadaniowe i Komisje Doradcze (KD)