Wydane w języku polskim

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej

Atlas patogenów z rodzaju Phytophthora w drzewostanach dębowych Płyty Krotoszyńskiej...więcej »

Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych

Udział i rola owadów kambio i ksylofagicznych w zamieraniu drzewostanów dębowych...więcej »

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie

Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie...więcej »

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej

Społeczne i ekonomiczne aspekty pozaprodukcyjnych funkcji lasu i gospodarki leśnej – wyniki badań opinii społecznej – Piotr Gołos...więcej »

Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych

Materiały pokonferencyjne z IX Sesji Zimowej Szkoły Leśnej. Sękocin Stary 2017. ISBN 978-83-62830-63-3, s. 406....więcej »