Warstwowa budowa lasu

„Warstwowa budowa lasu"

 

Prowadzący: mgr inż. Grażyna Głuch (Zakład Informacji Naukowej), dr inż. Marzena Niemczyk (Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

 

Zakres, zagadnienia: Od leśnego runa, aż w korony drzew. Podszyt, podrost. Drzewa, krzewy, krzewinki, rośliny kwiatowe i grzyby. Łańcuch pokarmowy.

Formy edukacji: pogadanka i prezentacja, praca rysunkowa, tablice magnetyczne, laminowane gry dydaktyczne, interaktywna ścieżka edukacyjna – konkurs w grupach.

Czas trwania zajęć: 3 godziny.

Zajęcia: dla klasy III szkoły podstawowej i starszych grup wiekowych.

Maksymalna ilość osób: do 50.

Materiały techniczne do zabrania na zajęcia: ołówki.