NMF/EOG

PROJEKTY REALIZOWANE

  1. -

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

  1. Polforex
    Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania