LIFE +

PROJEKTY REALIZOWANE

  1. LIFE+ ForBioSensing PL
    Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

  1. FutMon
    Dalszy rozwój i wdrożenie systemu monitoringu lasów w Unii Europejskiej
  2. HESOFF
    Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP