Interreg Central Europe

PROJEKTY REALIZOWANE

  1. -

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

  1. SUSTREE
    Ochrona zmienności genetycznej drzew leśnych w warunkach zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę leśnym materiałem rozmnożeniowym