INTERREG IVC

PROJEKTY REALIZOWANE

  1. -

 

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

  1. EFFMIS
    Europejski monitoring pożarów lasu za pomocą systemów informatycznych
  2. EUFOFINET
    Europejskie sieci dotyczące pożarów lasu