Inne źródła finansowania

ROJEKTY REALIZOWANE

 1. -

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 1. COMFOR (6. PR)
  Zintegrowane podejście w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności małych i średnich europejskich przedsiębiorstw leśnych
 2. EFFE (5. PR)
  Ocena finansowania leśnictwa w Europie
 3. EFORWOOD (6. PR)
  Narzędzia oceny wpływu trwałego i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu leśno-drzewnym
 4. EVOLTREE (6. PR)
  Ewolucja drzew jako motor bioróżnorodności ekosystemów lądowych
 5. FIRE PARADOX (6. PR)
  Innowacyjna metoda zintegrowanego kontrolowania pożarów obszarów niezagospodarowanych polegająca na rozwiązywaniu problemu pożarów na tych obszarach przez rozsądne użycie pożaru: Rozwiązanie paradoksu pożarowego
 6. FOREST FOCUS 
  Monitorowanie wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska naturalnego we Wspólnocie.
  Projekt demonstracyjny BioSoil
 7. FORTHREATS (6. PR) 
  Europejska sieć dotycząca nowych chorób i zagrożeń powodowanych przez obce gatunki inwazyjne w  ekosystemach leśnych
 8. Określenie przyczyn powstawania pożarów lasu i ujednolicenie metod ich ustalania
 9. PROFOREST (5. PR) 
  Ochrona zasobów leśnych w Europie Środkowej
 10. SCEFORMA (4. PR) 
  Analiza scenariuszy trwałej produkcji drewna w zależności od różnych zasad gospodarki leśnej
 11. TATRY (4. PR) 
  Zintegrowana ocena zagrożenia oraz postępowanie ochronne w ekosystemach leśnych objętych zamieraniem  lasu i gradacjami owadów kambiofagicznych
 12. TREEBREEDEX (6. PR)
  Sieć hodowli selekcyjnej drzew leśnych dla wielofunkcyjnego leśnictwa w Europie
 13. WALTER (Leonardo da Vinci) 
  Kształcenie na odległość w zakresie gospodarki wodnej