7. Program Ramowy

PROJEKTY REALIZOWANE

 1. -

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 1. BACCARA
  Bioróżnorodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka
 2. BIOCOMES
  Rozwój metod biologicznych przez producentów biologicznych środków ochrony roślin jako element integrowanej metody zwalczania owadów i patogenów (szkodników) w rolnictwie i leśnictwie
 3. FlexWood
  Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna
 4. FORFIRE
  Niezawodny i tani system do wczesnego wykrywania oraz dokładnej lokalizacji pożarów lasu
 5. ISEFOR
  Wzrost stabilności lasów w Europie: modelowanie ochronne przeciwko inwazyjnym szkodnikom i patogenom w aspekcie zmian klimatu
 6. SUMFOREST
  Koordynacja badań naukowych w zakresie tworzenia instrumentów i formułowania ram politycznych zrównoważonej gospodarki leśnej
 7. TREES4FUTURE
  Hodowla drzew dla przyszłości