Dotacje WFOŚiGW


  1. Projekt NRPBS2/A9/25/2013 Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu
  1. Dotacja Nr 0539/11/EE/D Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Na sosnowym szlaku" na terenie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji
  1. Dotacja Nr 0563/12/EE/D Organizacja I Konferencji z Zakresu Patologii Owadów na terenie województwa mazowieckiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji