Projekty NCN

 

1. Projekt UMO-2017/25/B/NZ9/02588 Rozpoznanie chemicznych i wizualnych stymulantów chrząszczy żerdzianki sosnówki podgatunku Monochamus galloprovincialis ssp. pistor.