Projekty NCBiR

 

1. Projekt BIOSTRATEG3/347105/9/NCBR/2017 PROZEL „Prognozowanie zagrożeń ekosystemów leśnych poprzez implementację innowacyjnego elektronicznego systemu rozpoznawania zapachów"

2. Projekt BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015 REMBIOFOR „Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach"

3. Projekt NRPBS2/A9/25/2013 Udoskonalenie syntetycznego odpowiednika feromonu płciowego Barczatki sosnówki (Dendrolimus pini) oraz określenie możliwości jego wykorzystania w ochronie lasu

4. Projekt NR12-0096-10/2010 Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp.

5. Projekt NR12-0098-10/2011Stosowanie fosforynów jako elicytorów odporności na patogeny korzeni w szkółkach leśnych i drzewostanach