IBL
Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

05
lip
2021

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego.

Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju (źródło. gov.pl)

   Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju to zespół ekspercki pełniący funkcję konsultacyjno-doradczą przy Prezydencie RP. Przygotowuje on m.in. opinie, ekspertyzy i analizy sytuacji w kwestiach kluczowych z punktu widzenia ochrony środowiska czy bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

   Prezydent Andrzej Duda, podczas powoływania Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych wskazał, że zakres, w którym będzie się poruszała Rada – od środowiska, poprzez energię, a kończąc na zasobach naturalnych – jest bardzo szeroki, a prace Rady na najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla Rzeczpospolitej.

   W oficjalnym liście do Profesorów zaproszonych do Narodowej Rady Rozwoju: prof. Bogdana Brzezieckiego, prof. Jacka Hilszczańskiego i prof. Janusza Sowy, Prezydent RP podziękował za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Narodowej Rady Rozwoju, dodał także, że: "Powołanie Rady jest wyrazem głębokiego przekonania, że kwestie ekologii i ochrony środowiska, zmian klimatycznych i związanych z tym zagrożeń, pozyskiwania energii i zasobów naturalnych, decydują o jakości życia obywateli dzisiaj oraz o kształcie naszej przyszłości - zarówno w Polsce, jak i w wymiarze globalnym, cywilizacyjnym, ogólnoludzkim".

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Prof. dr hab. Janusz Sowa, Przewodniczący Rady Naukowej IBL

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki, Członek Rady Naukowej IBL

   Pałac Prezydencki będzie miejscem wypracowywania rozwiązań, które będą wsparciem i inspiracją dla władz państwowych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Głos naukowców, ekspertów i praktyków, którzy są reprezentantami różnych środowisk jest w tej dyskusji niezbędny, a jego wartość trudna do przecenienia.

 

Opr. Wirginia Duranowska

Fot. Artur Sawicki, arch. IBL

Informacja Naukowa i Promocja IBL

TAGI: ibl narodowa rada rozwoju


Więcej Informacji

Co zmniejsza ryzyko negatywnych interakcji pomiędzy wilkami i psami?

Wyniki badań dotyczących interakcji pomiędzy wilkami i psami naukowcy z IBL: Andżelika Haidt i Radosław Gawryś oraz Maciej Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego opublikowali w piśmie "Animals"....więcej »

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencję Środowisko Informacji 2021!

Już 25 listopada br. rozpocznie się jedno z największych w Polsce spotkań specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem informacji i danych cyfrowych o środowisku i jego ochronie....więcej »

Seminarium wyjazdowe Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych

Punktualnie o godzinie 9.00 na leśnej polanie w miejscowości Truskaw, 7. października 2021 r. rozpoczęło się pierwsze w historii Zakładu Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych – seminarium wyjazdowe....więcej »

120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego w Katowicach

W dniach 9-11 września 2021 r. w Katowicach odbył się 120 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego, któremu towarzyszyły sesje naukowe: „Sylwan - dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego” oraz „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”....więcej »