IBL
Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

23
kwi
2021

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu.

   Nie ulega wątpliwości, że początku sezonu palności 2021 nie da się porównać z ubiegłym rokiem. Dla zobrazowania skali zagrożenia najlepiej przytoczyć dane z obecnego miesiąca: do publikacji tej wiadomości liczba pożarów kwietniowych w całym kraju przekroczyła dopiero liczbę 200 – tymczasem w roku ubiegłym w kwietniu łącznie wybuchło prawie 3500 pożarów lasu. Ma to oczywiście związek z pogodą, a przede wszystkim z ilością opadu atmosferycznego, który bezpośrednio wpływa na wilgotność martwych traw oraz podstawowego materiału wskaźnikowego do określania stopnia zagrożenia pożarowego lasu, czyli ściółki sosnowej. W kwietniu roku 2020 średnia wilgotność tego materiału mierzona o godz. 13.00, a więc kiedy statystycznie wybucha najwięcej pożarów, wyniosła tylko 13%, a średni opad dobowy wynosił zaledwie 0,3 mm. W okresie wiosennym, przed rozpoczęciem wegetacji, w słoneczne pogodne dni wilgotność zeszłorocznych martwych traw jest jeszcze niższa.

Mapa ze stopniami zagrożenia pożarowego lasu w poszczególnych strefach prognostycznych, to podstawa działania systemu ochrony przeciwpożarowej

   Kwiecień 2021 roku do tej pory zachowuje się dokładnie jak mówi przysłowie – nie brakowało sporych opadów deszczu, a nawet śniegu, ale zdarzały się również dni pogodne. Należy pamiętać jednak, że wystarczy kilka słonecznych dni, aby wilgotność ściółki spadła poniżej progów bezpieczeństwa (przyjmujemy 30% dla godziny 9.00 i 20% dla godziny 13.00), a wilgotność traw nawet do znacznie niższych wartości, co w połączeniu z weekendowym nasileniem turystyki leśnej gwarantuje natychmiastowy wzrost liczby pożarów lasu.

Wilgotność ściółki sosnowej ma decydujące znaczenie przy prognozowaniu zagrożenia pożarowego lasu

Oprac. Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

TAGI: ppoż pożary lopl ppoz


Więcej Informacji

Przywracanie przyrody do naszego życia

Stanowisko Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk w sprawie Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 „Przywracanie przyrody do naszego życia”...więcej »

Powołanie przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju

30 czerwca 2021 r. odbyło się powołanie oraz inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Prezydent Andrzej Duda do Rady powołał Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa prof. dr. hab. Jacka Hilszczańskiego oraz dwóch członków Rady Naukowej IBL: prof. dr. hab. Janusza Sowę i prof. dr. hab. Bogdana Brzezieckiego....więcej »

Awanse naukowe pracowników IBL maj 2021

20 maja 2021 r. Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dr. inż. Marcinowi Kliszowi....więcej »

Pada czy nie pada, PPOŻ ściółkę bada

Wiosenna pogoda dopiero od kilku dni zaczęła traktować nas łaskawiej i wraz ze zwiększoną ilością promieni słonecznych niestety przybyło od razu pożarów lasu....więcej »