Density-related effect of red deer browsing on palatable and unpalatable tree species and forest regeneration dynamics

Autorzy: Borowski Z., Gil W., Bartoń K., Zajączkowski G., Jan Łukaszewicz J., […]

Link: https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119442