Ochrona siedlisk i gatunków roślin w lasach

06
gru
2012

W dniu 6 grudnia 2012 r. w Sękocinie Starym odbyło się cykliczne seminarium naukowe pt. „Wpływ zagospodarowania lasu na stan ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin podlegających ochronie”....więcej »

"Zmienność buka zwyczajnego na granicy zasięgu w świetle prawdopodobnych zmian klimatu"

07
paź
2011

Przez Polskę przebiegają granice występowania kilku ważnych gatunków lasotwórczych, m.in. buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.). Zagrożenia ze strony zjawisk klimatycznych mogą powodować zmiany optimum ekologii wielu gatunków drzew....więcej »

Warunki klimatyczne a zmiany zasobów wodnych w lasach

03
lut
2011

W dniu 03.02.2011 r. w IBL odbyło się seminarium nt.: „Wpływ warunków klimatycznych na zmiany zasobów wodnych w lasach i sposoby ograniczenia ich skutków”....więcej »

Seminarium - dotyczące realizacji projektu POLFOREX

26
paź
2010

W dniu 26 października 2010 r. w IBL w Sękocinie Starym odbędzie się seminarium zorganizowane przez Zakład Ekologii IBL we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UW....więcej »