IBL
Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

15
wrz
2016

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym.

    Od 2007 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Doroty Hilszczańskiej rozwija pionierski projekt badawczy, mający na celu popularyzację uprawy trufli letniej w Polsce.

    Pierwszy ogród truflowy założono w 2008 r. we współpracy z Nadleśnictwem Chełm, dzięki wsparciu finansowemu PGL Lasy Państwowe. W ogrodzie wysadzono dęby i leszczyny zainokulowane rodzimą truflą letnią (fot. 1). Po upływie 8 lat od założenia uprawy, po raz pierwszy zaobserwowano owocnikowanie trufli letniej (fot. 2). W dniu 8 września 2016 r. pod jedną z leszczyn odnaleziono 3 owocniki tego gatunku, o łącznej masie blisko 80 g (fot. 3). Należy podkreślić, że ogrody truflowe zakładane w Europie owocnikują średnio po upływie ok. 10 lat od ich założenia, w zależności od gatunku trufli, wysadzonego gatunku rośliny-gospodarza, lokalnego klimatu etc. Trufla letnia owocnikuje w drzewostanach gospodarczych w Polsce, natomiast wynik uzyskany na plantacji sprawia, że uzasadnione staje się propagowanie uprawy trufli.

   Jest to nowe przedsięwzięcie o charakterze naukowo-gospodarczym, które wpisuje się w popularny kierunek agroleśnictwo.

Fot. 1. Dr hab. Dorota Hilszczańska i dr inż. Aleksandra Rosa-Gruszecka wskazująca pierwszy odnaleziony w ogrodzie truflowym owocnik trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) (fot. S. Glina)

Fot. 2. Pierwszy owocnik trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) wyrastający ponad powierzchnię gleby (fot. A. Rosa-Gruszecka)

Fot. 3. Dwa z trzech owocników trufli letniej odnalezionych w pierwszym polskim ogrodzenie truflowym założonym przez naukowców z Instytutu Badawczego Leśnictwa (fot. D. Hilszczańska)

 


Informacje

Pierwszy plon trufli letniej w pionierskim ogrodzie truflowym Instytutu Badawczego Leśnictwa

15
wrz
2016

Naukowcy z Instytutu Badawczego Leśnictwa po raz pierwszy stwierdzili owocnikowanie trufli letniej (Tuber aestivum Vittad.) w pierwszym polskim ogrodzie truflowym....więcej »

Staże lub praktyki z Zakładzie Ekologii Lasu IBL

24
kwi
2015

Udział w badaniach dotyczących ekologii jeleniowatych, popielicowatych i nornikowatych....więcej »

Lasy a przemysł w świetle 40 lat badań

15
wrz
2013

W dniu 16 września 2013 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się seminarium naukowe pt. „Lasy a przemysł w świetle wieloletnich badań w zasięgu oddziaływania Elektrowni Kozienice”....więcej »