Wyposażenie Laboratorium

Aparatura pomiarowa


Spektrometr emisji atomowej ICP-OES THERMO SCIENTIFIC iCAP 6000

Analizator węgla i azotu LECO TruSpec CN

Analizator węgla i azotu ELEMENTAR VarioMax CN

Analizator rtęci LECO AMA 254

Analizator azotu metodą Kjeldahla FOSS TECATOR  KJELTEC 2300

Aparat do oznaczania uziarnienia gleby metodą pipetową EIJKELKAMP – 2 szt.

Laserowy analizator wielkości cząstek Malvern Mastersizer 3000

Kalcymetr EIJKELKAMP

Analizator przepływowy Skalar ++

Chromatograf jonowy SHIMADZU

Chromatograf jonowy DIONEX

Analizator węgla i azotu Shimadzu TOC-Vcpn

Analizator węgla i azotu ELEMENTAR LiquiTOC
 
pH-metry, konduktometry i titratory METTLER TOLEDO

Spektrofotometr UV Vis Perkin Elmer Lambda 25

Spektrofotometr CECIL CE 2030

Analizator wegla i azotu Vario MAX Cube

Spektrometr ICP-OES iCAP 7000 Series

Aparatura pomocnicza

  
Młynki do gleby, urządzenia do analizy sitowej
 
Wytrząsarki
 
Wirówki, suszarki
 
Wagi analityczne

Systemy do mineralizacji na mokro
 
Systemy oczyszczania wody

Mineralizacja na mokro DigiPREP MS240