Państwa roślinne Ziemi

Prowadzący: dr inż. Marzena Niemczyk

(Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych).

Zakres, zagadnienia: historia powstania szaty roślinnej Ziemi , państwa florystyczne, różnorodność roślinności na kuli ziemskiej, zbiorowiska.

Formy edukacji: prezentacja i pogadanka, interaktywna ścieżka edukacyjna, konkurs w grupach, gry i zabawy.

Czas trwania zajęć: 3 godziny.

Zajęcia: dla klasy VI szkoły podstawowej i starszych grup wiekowych,

Maksymalna ilość osób: do 50.