Grzyby – leśne skarby

 

Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Sierota (Zakład Ochrony Lasu).

Zakres, zagadnienia: budowa grzybów, różnorodność, funkcje grzybów w ekosystemie.

Formy edukacji: prezentacja i pogadanka, konkurs w grupach, tablice magnetyczne, laminowane gry dydaktyczne, modele grzybów, interaktywna ścieżka edukacyjna.

Czas trwania zajęć: 3 godziny.

Zajęcia: dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla grup gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

Maksymalna liczba osób: do 50.