Genetyka - życie na ziemi w genach zapisane

Prowadzący:  dr Iwona Szyp-Borowska (Zakład Hodowli i Genetyki Drzew Leśnych ),
                           mgr inż. Ewa Aniśko, mgr inż. Paweł Przybylski (laboratorium ZHiGDL)

Zakres, zagadnienia: historia odkryć z dziedziny genetyki, prawa Mendla, właściwości DNA, techniki molekularne, izolacja DNA, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR), elektroforeza, zastosowanie narzędzi molekularnych w różnych dziedzinach nauki, genetyczny odcisk palca, kody kreskowe DNA, ochrona zasobów genowych.

Formy edukacji: prezentacja i pogadanka, warsztaty, eksperymenty, praca rysunkowa, konkurs w grupach.

Czas trwania zajęć: 3 godziny.

Zajęcia: dla klasy VI szkoły podstawowej, dla grup gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Maksymalna ilość osób: do 30.