Drewno - surowiec nieograniczonych możliwości

 

Prowadzący: mgr Ewa Fronczak (Zakład  Zarządzania Zasobami Leśnymi), mgr inż. Grażyna Głuch (Informacja Naukowa i Promocja).         

Zakres, zagadnienia: gatunki iglaste i liściaste, drzewo a drewno, budowa drzewa i drewna, części użytkowe drzewa – drewno (strzała, kłoda), kora, karpina, gałęzie, liście, wiek rębności, zasoby drewna, przyrządy pomiarowe, gatunki drewna, skład chemiczny drewna, właściwości fizyczne i mechaniczne drewna, wady i zalety drewna, zastosowanie drewna wczoraj i dziś.

Formy edukacji: prezentacja i pogadanka, warsztaty i eksperymenty z drewnem (budowa mikroskopowa drewna, ciężar właściwy, twardość, ścieralność, giętkość, przewodność cieplna, higroskopijność, wygląd, zapach, połysk), konkurs (rozpoznawanie gatunków drzew, drewna, pomiar wieku, wady drewna, przyrządy pomiarowe), kolekcje gatunków drewna, film edukacyjny, ścieżka edukacyjna.

Czas trwania zajęć: 3 godziny.

Zajęcia: dla klasy 4-6 szkoły podstawowej i starszych grup wiekowych.

Maksymalna liczba osób: do 50.