18 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w XIII Sesji serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału znajdą Państwo na stronie internetowej Zimowej Szkoły Leśnej.
Serdecznie zapraszamy!
 
17 listopada 2022 r.


Szanowni Państwo!

17 listopada br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej poświęcone uzgodnieniu struktury tematycznej XII Sesji. Rada zaproponowała około 40 referatów, w tym część z udziałem prelegentów z zagranicy. Sesja pt. „Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE" planowana jest w dniach 14-16 marca 2023 r.