W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, organizatorzy XII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej, podjęli decyzję o jej odwołaniu.

 

11 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w XII Sesji serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału znajdą Państwo na stronie internetowej Zimowej Szkoły Leśnej.
Serdecznie zapraszamy!
 
5 grudnia 2019 r.


Szanowni Państwo!

5 grudnia br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej poświęcone uzgodnieniu struktury tematycznej XII Sesji. Rada zaproponowała 30 referatów, w tym część z udziałem prelegentów z zagranicy. Sesja pt. „Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne" planowana jest w dniach 10-12 marca 2020 r.