13 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w XII Sesji serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału znajdą Państwo na stronie internetowej Zimowej Szkoły Leśnej.
Serdecznie zapraszamy!
 
24 września 2021 r.


Szanowni Państwo!

24 września br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej poświęcone uzgodnieniu struktury tematycznej XII Sesji. Rada zaproponowała ponad 30 referatów, w tym część z udziałem prelegentów z zagranicy. Sesja pt. „Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne" planowana jest w dniach 15-17 marca 2022 r.