16 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo!
Wszystkich zainteresowanych udziałem w XI Sesji serdecznie zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje organizacyjne dotyczące udziału znajdą Państwo na stronie internetowej Zimowej Szkoły Leśnej.

Serdecznie zapraszamy!
 

15 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo!
14 listopada br. w Instytucie Badawczym Leśnictwa odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zimowej Szkoły Leśnej poświęcone uzgodnieniu struktury tematycznej XI Sesji. Rada zaproponowała ponad 20 referatów, w tym znaczną część z udziałem prelegentów z zagranicy. Sesja planowana jest w dniach 12-14 marca 2019 r. pt. „Zastosowanie geoinformatyki w leśnictwie"