Program X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL
pt. „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”
Sękocin Stary, 13 - 15 marca 2018 r.
DZIEŃ 1 (wtorek, 13 marca 2018 r.)
09.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Powitanie: Jacek Hilszczański, Instytut Badawczy Leśnictwa
10.10 - 10.50 Wystąpienia inauguracyjne - Ministerstwo Środowiska, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Blok I: Współczesne wyzwania edukacji leśnej
10.50 - 11.20 Wyzwania stojące przed nauką i szkolnictwem leśnym (Marek Turčáni – Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze, Czechy)
11.20 - 11.40 Kształcenie edukatorów leśnych (Magdalena Frączek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
11.40 - 12.00 Etyka w komunikacji społecznej (ks. Stanisław Ormanty – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

12.00 - 12.30 Przerwa na kawę

12.30 - 12.50 Współczesne treści i metody edukacji leśnej (Wiktor Naturski – Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych, Magdalena Stępińska - Centrum Informacyjne Lasów Państwowych)
12.50 - 13.10 Wkład Polskiej Akademii Nauk w rozwój nauk leśnych (Andrzej Grzywacz – Polska Akademia Nauk)

13.10 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad

Blok II: Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego (część 1)
15.00 - 15.30 Potencjał nauk leśnych w Europie (Marko Lovrić – Europejski Instytut Leśny, Finlandia)
15.30 - 16.00 Kształcenie zawodowe w sektorze leśnym na Słowacji (Peter Balogh, Narodowe Centrum Leśne, Zwoleń, Słowacja)
16.00 - 16.20 Stan i perspektywy rozwoju średniego szkolnictwa leśnego (Jacek Krawczyk – Ministerstwo Środowiska)

16.20 - 16.50 Przerwa na kawę

16.50 - 17.10 Sektor leśno-drzewny w świetle rozwoju:
- szkolnictwa wyższego (Henryk Żybura, Arkadiusz Gruchała – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
- badań leśnych (Jacek Hilszczański, Krzysztof Stereńczak – Instytut Badawczy Leśnictwa

17.10 - 18.00 Dyskusja
19.00 - 23.00 Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 (środa, 14 marca 2018 r.)
BLOK II: Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego (część II)

9.00 - 9.20 Rola stowarzyszeń w upowszechnianiu wiedzy leśnej (Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec – Towarzystwo Przyjaciół Lasu, Jan Łukaszewicz – Polskie Towarzystwo Leśne)
9.20 - 9.40 Edukacja i komunikacja w leśnictwie (Piotr Paschalis-Jakubowicz – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa)
9.40 - 10.00 Możliwości i efekty finansowania edukacji leśnej (Roman Wójcik, Katarzyna Zaczek – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
10.00 - 10.10 Edukacja leśna a założenia nowej podstawy programowej (Ilona Mrowińska – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Jeziory Wysokie)

10.10 - 11.00 Dyskusja
11.00 - 11.30 Przerwa na kawę

Blok III: Komunikacja leśników ze społeczeństwem (część 1)
11.30 - 12.00 Komunikacja w państwowych organizacjach leśnych (Gerhard Oesten - Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy)
12.00 - 12.30 Rola mediów w komunikacji leśników ze społeczeństwem (Pat Neville – koncern Coillte, Irlandia)
12.30 - 13.00 Promocja leśnictwa: wyzwania i doświadczenia wynikające z kluczowych zmian w polityce Unii Europejskiej (Salvatore Martire – Europejskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych - EUSTAFOR)

13.00 - 14.00 Dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad

15.00 - 15.30 Historia i przyszłość edukacji leśnej w Europie (Bastian Kaiser – Wyższa Szkoła Leśna w Rothenburgu, Niemcy)
15.30 - 16.00 Public relation w leśnictwie – najlepsze praktyki (Milan Sarvaš – (Narodowe Centrum Leśne, Zwoleń, Słowacja)
16.00 - 16.10 Poszukiwanie metod zwiększenia zasięgu i efektywności edukacji leśnej społeczeństwa w RDLP Kraków (Paweł Byrtek - Nadleśnictwo Krzeszowice, Mateusz Albrycht - Nadleśnictwo Miechów)
16.10 - 16.20 „Noc Motyli” w Nadleśnictwie Antonin – zastosowanie metody warsztatowej w ramach edukacji leśnej (Waldemar Blaźniak - Nadleśnictwo Antonin, Mirosław Maciąg - Nadleśnictwo Gniezno)
16.20 - 16.30 Innowacyjna metoda edukacyjna – aplikacja mobilna „Ścieżka Antonin” w rezerwacie Wydymacz w Nadleśnictwie Antonin (Klaudyna Jędrasiewicz, Michał Duszyński – Nadleśnictwo Antonin)
16.30 - 16.40 Dni Różnorodności Biologicznej w Nadleśnictwie Polanów jako wszechstronna forma edukacji społeczeństwa i narzędzie rozwoju oraz promocji nauk leśnych (Jacek Todys, Joanna Dominik, Iwona Kujawska, Tomasz Kurek – Nadleśnictwo Polanów)

16.40 - 17.40 Dyskusja

DZIEŃ 3 (czwartek, 15 marca 2018 r.)
BLOK III: Komunikacja leśników ze społeczeństwem (część II)
9.00 - 9.20 Wyzwania i perspektywy rozwoju komunikacji społecznej w Lasach Państwowych (Sławomir Trzaskowski – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Anna Malinowska – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
9.20 - 9.40 Efektywność zajęć w obiektach edukacji leśnej (Anna Pikus – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Aleksandra Piasecka – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Grażyna Głuch, Artur Sawicki – Instytut Badawczy Leśnictwa)
9.40 - 10.00 Kreowanie wizerunku leśnika i współczesnego leśnictwa przez środki masowego przekazu (Adam Łaszyn – Alert Media Communications)
10.00 - 10.20 Rola mediów społecznościowych w kształtowaniu świadomości i postaw wobec leśnictwa (Bartłomiej Rak – Socjomania)
10.20 - 10.40 Współczesne postrzeganie łowiectwa (Diana Piotrowska – Polski Związek Łowiecki, Bogdan Balik – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)

10.40- 11.00 Przerwa na kawę

11.00 - 11.20 Polskie czasopisma leśne – stan obecny i strategia rozwoju (Joanna Szewczykiewicz – Instytut Badawczy Leśnictwa, Artur Rutkowski - Głos Lasu, Urszula Zubert – Las Polski)
11.20 - 11.30 Edukacja leśna w mediach społecznościowych – stan obecny i perspektywy (Radosław Lewoń, Ewa Pirożnikow – Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce)
11.30 - 11.40 Las i leśnicy w oczach społeczeństwa – co wpływa na wizerunek Lasów Państwowych i leśników – badania sondażowe w województwie wielkopolskim (Małgorzata Krokowska-Paluszak, Adrian Łukowski, Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Arkadiusz Gruchała - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
11.40 - 11.50 Edukacja na rzecz etyki środowiskowej na terenach leśnych – idea Leave No Trace (Przemysław Płoskonka – Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu)

11.50 - 12.40 Dyskusja
12.40 - 12.50 Wnioski
12.50 - 13.00 Zakończenie
13.00 - 14.00 Obiad

Pobierz program X Sesji ZSL

Pobierz streszczenia referatów i doniesień

ORGANIZATORZYCopyright © Zimowa Szkoła Leśna 2009-2015, Designed by Lesne Oko