Program XII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

„Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne"

Sękocin Stary, 10-12 marca 2020 r.

 

DZIEŃ 1. (wtorek, 10 marca 2020 r.)

 

09:00 – 11:00  

Rejestracja uczestników

 

Sesja wprowadzająca

11:00 – 11:30 Powitanie i wystąpienia inauguracyjne
11:30 – 12:00 Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne aspekty lasów ( Timo Vesala, Jaana Bäck, Tuomo Kalliokoski – Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia)
12:00 – 12:30 Wpływ wzrostu temperatur i niedoborów wody na lasy w Europie Środkowej ( Dirk Schindler, Christopher Jung, Andreas Christen – Uniwersytet we Fryburgu, Niemcy, Alex Albrecht Instytut Badawczy Leśnictwa Badenii-Wirtembergii, Fryburg, Niemcy)
12:30 – 13:00 Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych a zmiany klimatyczne ( Andrzej M. Jagodziński – Instytut Dendrologii PAN)
13:00 – 13:30 przerwa na kawę 
13:30 – 14:00 Wpływ zmian klimatu na produktywność lasów ( Michal V. Marek – Instytut Badań nad Zmianami Globalnymi, Czeska Akademia Nauk)
14:00 – 14:30 Zmiany klimatu – mit czy rzeczywistość ( Zbigniew Kundzewicz – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN)
14:30 – 15:00 dyskusja
15:00 – 16:00 obiad

 

BLOK Ia. Ochrona lasu

16:00 – 16:20 Skala oraz możliwości przeciwdziałania zjawisku zamierania lasów w Polsce w kontekście zmian klimatu ( Aldona Perlińska – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Tomasz Jabłoński Instytut Badawczy Leśnictwa)
16:20 – 16:40 Zagrożenie lasów ze strony owadów w warunkach zmieniającego się klimatu ( Alain Roques – Narodowy Instytut Badań Rolniczych , Orlean, Francja)
16:40 – 17:00 Grzyby jako zagrożenie i remedium dla drzewostanów w zmieniających się warunkach środowiska leśnego ( Tomasz Oszako, Dorota Hilszczańska, Hanna Szmidla – Instytut Badawczy Leśnictwa)
17:00 – 17:20 Przydatność modeli do oceny i prognozowania wpływu zmian klimatu na szkodniki leśne ( Derek M. Johnson – Uniwersytet Wspólnoty Wirginii, Richmond, USA, Jonathan A. Walter – Uniwersytet Wirginii, USA)
17:20 – 17:50 dyskusja
19:00 uroczysta kolacja (hotel Groman)

 

DZIEŃ 2. (środa, 11 marca 2020 r.)

 

BLOK Ib. Ochrona lasu

09:00 – 09:20 Organizacja ochrony przeciwpożarowej lasu na terenach poklęskowych ( Ryszard Szczygieł, Mirosław Kwiatkowski – Instytut Badawczy Leśnictwa)
09:20 – 09:40 Wpływ zmian klimatycznych na zagrożenie występowania chorób wśród zwierzyny ( Michał Krzysiak – Białowieski Park Narodowy, Politechnika Białostocka, Magdalena Larska – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB, Puławy)
09:40 – 10:00 Populacje zwierząt a zmiany klimatu ( Maciej Skorupski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
10:00 – 10:30 dyskusja

 

BLOK II. Hodowla lasu

10:30 – 10:50 Zasoby europejskich lasów i ich potencjał łagodzenia zmian klimatu ( Hubert Hasenauer, Christoph Pucher – Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (BOKU), Austria)
10:50 – 11:10 Zmiany zasięgów występowania gatunków drzew w lasach Polski – komponowanie składów gatunkowych upraw ( Jan Łukaszewicz – Instytut Badawczy Leśnictwa)
11:10 – 11:30 Rola cięć pielęgnacyjnych w kształtowaniu odporności i stabilności drzewostanów ( Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
11:30 – 12:00 przerwa na kawę
12:00 – 12:20 Kiełkowanie nasion w warunkach zmieniającego się klimatu ( Jeffrey Walck – Uniwersytet Środkowego Tennessee , Murfreesboro, USA, Szymon Jastrzębowski – Instytut Badawczy Leśnictwa)
12:20 – 12:40 Potrzeba nowych strategii hodowlanych w obliczu zmieniającego się klimatu ( Andrzej Lewandowski, Daniel Chmura – Instytut Dendrologii PAN)
12:40 – 13:00 Kształtowanie składu gatunkowego lasów Karpat i Sudetów w zmieniających się warunkach klimatu ( Arkadiusz Bruchwald, Elżbieta Dmyterko – Instytut Badawczy Leśnictwa)
13:00 – 13:30 dyskusja
13:30 – 14:30 obiad

 

BLOK III. Urządzanie lasu

14:30 – 14:50 Sekwestracja węgla drzewostanu sosnowego w ujęciu chronosekwencyjnym ( Janusz Olejnik, Marek Urbaniak, Klaudia Ziemblińska, Paulina Dukat – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
14:50 – 15:10 Odnowienia poklęskowe a wymiana węgla, wody i energii – wnioski dla praktyki leśnej ( Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak, Janusz Olejnik, Paulina Dukat – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
15:10 – 15:30 Wyzwania planowania urządzeniowego w PGL LP wobec zmian klimatu ( Jacek Przypaśniak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
15:30 – 15:50 Produkcyjność lasu w zmieniających się warunkach siedliskowych i jej konsekwencje dla gospodarki leśnej ( Jarosław Socha – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
15:50 – 16:10 Wiek rębności w kontekście stabilności w zmieniających się warunkach klimatycznych ( Tomasz Borecki, Roman Wójcik, Wojciech Kędziora – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
16:10 – 16:40 dyskusja

 

BLOK IVa. Gospodarka wodna

16:40 – 17:00 Bóbr europejski – wyzwania dla integracji funkcji ekosystemowych z celami gospodarczymi w procesie planowania ( Zane Libiete – Łotewski Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa, Frauke Ecke – Szwedzki Uniwersytet Rolniczy, Linnéa Jägrud – Szwedzka Agencja Leśna,Joel Segersten, Göran Sjöberg, Karin Eklöf – Szwedzki Uniwersytet Rolniczy, Olgirda Belova – Litewskie Centrum Badawcze ds. Rolnictwa i Leśnictwa, Daniel Thorell – Szwedzka Agencja Leśna, Arta Bārdule – Łotewski Państwowy Instytut Badawczy Leśnictwa, Dovilė Čiuldienė – Litewskie Centrum Badawcze ds. Rolnictwa i Leśnictwa, Edward Pierzgalski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
17:00 – 17:20 Wpływ zmian klimatu na mokradła leśne i możliwości ich ochrony ( Janusz Czerepko – Instytut Badawczy Leśnictwa, Jan Tabor – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
17:20 – 17:50 dyskusja

 

DZIEŃ 3. (czwartek, 12 marca 2020 r.)

 

BLOK IVb: Gospodarka wodna

09:00 – 09:20 Plan gospodarowania wodami w aspekcie zmian klimatu ( Edward Pierzgalski – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT, Janusz Bańkowski – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu)
09:20 – 09:40 Problemy suszy glebowej w lasach ( Andrzej Boczoń – Instytut Badawczy Leśnictwa)
09:40 – 10:00 Gospodarowanie wodami w lesie w kontekście zmian klimatu ( Marek Goździk – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych)
10:00 – 10:30 dyskusja

 

BLOK V. Zarządzanie lasami

10:30 – 10:40 Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne – praktyczne rozwiązania na przykładzie RDLP w Radomiu ( Roman Noworycki, Daniel SahajdakRegionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Seweryn Piasecki – Nadleśnictwo Zagnańsk, Sebastian, Dawidowicz – Nadleśnictwo Suchedniów)
10:40 – 10:50 Monitoring skutków zmian klimatu w drzewostanach na przykładzie Puszczy Białowieskiej ( Krzysztof Stereńczak, Bartłomiej Kraszewski, Miłosz Mielcarek, Agnieszka Kamińska, Maciej Lisiewicz, Aneta Modzelewska, Małgorzata Białczak, Żaneta Piasecka – Instytut Badawczy Leśnictwa)
10:50 – 11:10 Wpływ skutków zmiany klimatu na polskie lasy. Obawy i oczekiwania społeczne ( Zbigniew Karaczun – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
11:10 – 11:40 przerwa na kawę
11:40 – 12:00 Oczekiwania przemysłu drzewnego co do wielkości podaży drewna w kontekście zmian klimatu i ich wpływu na lasy ( Waldemar Sieniawski – Quercus, Paweł Stachowicz – Quercus, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Łukasz Tymendorf – EGGER)
12:00 – 12:20 Zasady i instrumenty prawne ochrony klimatu wobec zasad i instrumentów gospodarki leśnej ( Adam Habuda, Wojciech Radecki – Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:20 – 12:40 Wizerunek lasów w kontekście zmian zachodzących w lasach – wyzwania ( Anna Malinowska – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych)
12:40 – 13:00 Edukacja leśna wobec zmian klimatu ( Anna Pikus – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Justyna Haładaj Reginalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Dagny Nowak-Staszewska – Nadleśnictwo Karnieszewice)
13:00 – 13:30 dyskusja
13:30 – 13:50 wnioski z XII Sesji ZSL
13:50 – 14:00 zakończenie XII Sesji ZSL, podziękowania, informacje organizacyjne
14:00 – 15:00 obiad