Program XII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL

„Wpływ zmian klimatu na środowisko leśne"

Sękocin Stary, 15-17 marca 2022 r.

 

Program w trakcie aktualizacji.