DANE ADRESOWE

Instytut Badawczy Leśnictwa
ul. Braci Leśnej 3
Sękocin Stary
05-090 RASZYN

TELEFONY KONTAKTOWE

dr inż. Joanna Szewczykiewicz     - tel. 22 7150 612
mgr Małgorzata Brzozowska     - tel. 22 7150 627
mgr Marta Siebyła     - tel. 22 7150 667
dr inż. Katarzyna Sikora     - tel. 22 7150 548
mgr inż. Artur Sawicki    - tel. 22 7150 617

E-MAIL

szkolazimowa@ibles.waw.pl
http://ckw.waw.pl/
https://www.ibles.pl/web/ckw