RADA PROGRAMOWA
 

Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Stereńczak


 

Członkowie:

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

mgr Michał Graczyk

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

dr hab. Andrzej Jagodziński

prof. dr hab. Andrzej Klocek

prof. dr hab. Janusz Olejnik

mgr inż. Jan Tabor

mgr inż. Krzysztof Rostek

dr hab. Iwona Skrzecz

dr inż. Klaudia Ziemblińska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Przewodniczący:

mgr Marta Siebyła

 

 

Członkowie:

dr inż. Joanna Szewczykiewicz

mgr Małgorzata Brzozowska

dr inż. Katarzyna Sikora

mgr inż. Artur Sawicki