RADA PROGRAMOWA
 

Przewodniczący:

dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. IBL


 

Członkowie:

prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

mgr Michał Graczyk

prof. dr hab. Andrzej Grzywacz

prof. dr hab. Andrzej Jagodziński

prof. dr hab. Janusz Olejnik

mgr inż. Jan Tabor

mgr inż. Krzysztof Rostek

prof. dr hab. Iwona Skrzecz

dr inż. Klaudia Ziemblińska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 
Przewodniczący:

mgr Marta Siebyła

 

 

Członkowie:

dr inż. Joanna Szewczykiewicz

mgr Małgorzata Brzozowska

dr inż. Katarzyna Sikora

mgr inż. Artur Sawicki